Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

О зонама заштите у заштићеним подручјима

На позив Клуба „Активни уживаоци природе“, које за своје чланове организује обиласке природних добара, представници Завода за заштиту природе Србије одржали су предавања 18. новембра 2015. године у просторијама Библиотеке београдске општине Звездара. Теме предавања биле су систем заштите природе и режими заштитних зона у заштићеним подручјима.

У уводном излагању, рад Завода и категорије и врсте заштићених подручја у Србији, представила је андрагог Наташа Панић, док је инг. шумарства Владимир Николић говорио о режимима заштите унутар природних добара на примеру заштићеног подручја Парк природе „Шарган – Мокра гора“.

Будући да чланови Клуба, као активни посетиоци природних добара познају њихове карактеристике и вредности, али не и начине и моделе заштите, предавања су пратила бројна питања о реализацији мера и режима заштите у пракси и могућностима њиховог доприноса заштити природе.

У знак захвалности за одазив на позив Удружења и препознавање чланова као партера у заштити, овом прилимом Заводу је уручена Захвалница за успешну сарадњу, учешће и допринос у раду Клуба у афирмацији природних вреднсти и унапређењу еколошке свести.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.