Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Потврђени први станари у кућицама за сове на Увцу

Након што је, током 2014. године, 30 кућица за сове постављено на подручју Специјалног резервата природе „Увац“, стручна екипа Завода је од 16. до 20. новембра 2015. године боравила у овом заштићеном подручју како би извршила завршну годишњу контролу и пропратила насељеност вештачких дупљи за гнежђење сова.

Кућице за сове постављене су у шумским стаништима резервата „Увац“ у оквиру спровођења активних мера заштите за три врсте сова чије се гнежђење очекује. Резерват „Увац“, познат по гнездећој колонији белоглавих супова, уједно је станиште још око стотину врста птица, међу којима су ретке, угрожене врсте, односно врсте на националним и међународним листама заштите. Међутим, у овом орнитолошком резервату, као и у многим другим заштићеним подручјима, све је мање старих стабала са дупљама које су природна места за гнежђење птичјих врста, између осталих, и неколико врста сова.

За три врсте сова: шумска Strix aluco, дугорепа Strix uralensis и гаћаста кукумавка Aegolius funereus, у недостатку природних дупљи за смештање гнезда успостављен је систем вештачких дупљи, чиме би требало да се поспеши њихово гнежђење. Контролом вештачких дупљи коју су реализовали стручњаци Завода у сарадњи с управљачем, „Резерват Увац д.о.о.“, утврђено је да је у току 2015. године неколико кућица било насељено, како од стране сова, тако и од других врста птица и других животињских група. Мада, како је овом приликом установљено, није било гнежђења сова, постоје реалне назнаке да је једна гаћаста кукумавка већ одабрала свој дом и започела гнежђење. Затечени су трагови гнежђења велике сенице, затим трагови присуства шумске сове, а кућице за сове послужиле су и као згодно уточиште кунама, пуховима и веверицама.

У наредном периоду биће настављено праћење стања вештачких дупљи за сове на Увцу, како би се даље пратио успех активних мера заштите сова као строго заштићених врста. Овакав вид активне заштите омогућава успостављање врло прецизног праћења стања популација дивљих врста у заштићеном подручју (присуство врсте, бројност, проценат коришћења вештачких дупљи, репродуктивни успех, начин исхране, маркирање и праћење кретања), а у циљу њихове успешније заштите.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.