Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Потврђена дужина Церјанске пећине

Пуних 55 сати екипа Завода са сарадницима провела је у подземним каналима пећине Провалија у систему Церјанске пећине, и допрла до њених крајње доступних делова. Овај спелеолошки подухват у оквиру је завршене фазе истраживања Споменика природе „Церјанска пећина“ која је реализована од 27. до 29. новембра 2015.

Током тродневног боравка у пећини истраживачи су дошли до крајње доступних делова, чиме су постали друга спелеолошка екипа којој је то пошло за руком. У овом најудаљенијем делу пећине, око 4,5 km од улаза, премерен је систем од више уских канала дужине 50 m и рекогносциран је део речног канала, процењене дужине 180 m. У овој фази истраживања потврђен је податак из 1999. године о дужини пећине од 6025 m, чиме се овај пећински систем убраја у најдуже у Србији.

Овај изузетно захтеван спелеолошки подухват довео је до нових података о величини и карактеру пећинског система Церјанске пећине, и пружио основ за будуће правце истраживања. До краја ове године предстоји истраживање оближње Крављанске јаме за коју се претпоставља да је у вези са пећином Провалијом система Церјанске пећине, што ће такође допринети новим сазнањима о овим изузетним спелеолошким објектима не територији града Ниша.

Поред управљача, Дирекције за изградњу града Ниша, у реализацији овог истраживања екипи Завода помогли су чланови спелеолошког клуба „Двиг“ из Владичиног Хана, спелеолошке секције ПК „Железничар“ из Ниша и самостални спелеолог из НВО „Простор – ЦЕМ“ из Ниша.

Обављено истраживање наставак је реализације пројекта „Комплексна истраживања, Споменика природе „Церјанска пећина и подручја северног Калaфата“, који реализује Завод за заштиту природе Србије у сарадњи са Дирекцијом за изградњу града Ниша, управљачем природним добром Споменик природе „Церјанска пећина“.

Церјанска пећина заштићена је као Споменик природе Уредбом о заштити од 27. фебруара 1998. године („Службени гласник РС“бр 5/1998), и проглашена за природно добро од изузетног значаја, односно сврстана у I категорију заштите. Споменик природе „Церјанска пећина“ стављена је под заштиту ради очувања морфолошких и хидролошких феномена који је одликују (понорска пећина Провалија, понор Церјанска пропаст, повремено сифонско врело, крашка јама...), укупних одлика простора и пећинског накита, као и богатства пећинске фауне која се ту налази. На подручју Споменика природе установљен је режим заштите II степена, а о Церјанској пећини се стара управљач, Дирекција за изградњу града Ниша.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.