Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Успешно реализоване мере заштите јединог станишта венерине влaси у Србији

Акцијом Завода за заштиту природе Србије и ЈП „Србијашуме“, реaлизованом 10. децембра 2015. године у Специјалном резервату природе „Венерина падина“ у Звоначкој бањи, успостављен је стабилан систем дотока термалне воде неопходан за опстанак ретке врсте папрати венерине власи на њеном једином станишту у Србији. Овом приликом, у циљу едукације и указивања на значај заштите станишта венерине власи постављена је и информативно едукативна табла. Акцију су подржали, помажући у извођењу теренских радова представници Месне заједнице и мештани села Звонце.

Више од десет година води се борба за очување ове ретке врсте и јединственог станишта у Србији. Опстанак венерине власи у Србији доведен је у питање услед каптирања извора термоминералне воде, којим је нарушен водни режим њеног станишта. Како би се омогућио опстанак врсте, Завод је поставио вештачки систем за доток термалне воде на станиште, у тренутку када је врста била на ивици опстанка. Доток воде је обезбеђен преко система цеви и млазница, којима се вода спроводи до самог станишта. Систем је веома осетљив и захтева сталне интервенције и надзор како би доток воде био константан. Спроведена акција део је сталног мониторинга врсте, на основу кога је дата мера заштите – поновна промена система дотока воде.

Колико је значајна врста и станиште венерине власи, сви посетиоци имаће прилику да се информишу преко новопостављене едукативне табле на самом локалитету. Даљи кораци на унапрађењу, заштити и развоју овог заштићеног природног добра биће побољшани добијањем новог управљача. Специјални резерват природе „Венерина падина“ остао је без управљача након што је хотел „Мир“, као првобитни престао са радом.

Adiantum capillus-veneris, у народу позната као венерина влас, девојачка коса или госпине власи је ретка, угрожена и строго заштићена врста папрати у Србији. СРП „Венерина падина“ представља њену најсевернију тачку распрострањења. Венерина влас је врло декоративна и као таква често се гаји као собна биљка.

У природи венерину влас срећемо на влажним стенама, поред извора и потока, обично на местима са доста маховине које и саме захтевају пуно влаге за развој. Расте на сеновитим кречњачким стенама, бигреним наслагама (као у нашем случају), полупећинама и поткапинама медитеранског подручја.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.