Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Пројекат - „Унапређење капацитета Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу”

У Народној Скупштини Републике Србије 16. децембра 2015. године одржана је завршна конференција пројекта „Унапређење капацитета Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу” реализованог од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи с Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља из Крагујевца и Министарством културе и информисања.

На Конференцији су представљени резултати овог пилот пројекта који је реализован у циљу примене Европске конвенције о пределу у Србији, чији је потписник и наша земља. Добродошлицу у име домаћина изразио је Ненад Поповић, директор Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља –РЕДАСП који је истакао да је један од циљева ове организације и да промовишу равномеран територијалан развој, и да примена Европске конвенције о пределу такође доприноси одрживом развоју подручја. Отварајући скуп, државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић је истакла да за Србију „предео има важну улогу као јавни интерес у области кулуре, екологије и друштва и да представља ресурс који погодује привредним делатностима, и чијом се заштитом, планирањем и управљањем, доприноси добробити појединца и заједнице“.

У пленарном делу скупа учесницима су се обратили и Магелон Дежан - Пон, извршни секретар Европске конвенције о пределу у Савету Европе, која је истакла значај хоризонталне и вертикалне сарадње на свим нивоима, те да је неопходно да се за сваку територију, односно предео који је сам по себи својствен мора изнаћи посебна стратегија. Асја Драча Мунтен, помоћник министра у Министарству културе и информисања, у својој поздравној речи истакла је да је за примену Европске конвенције о пределу у Србији неопходно да се ускладе политике надлежних министарстава и стручних установа. Цео скуп је водила Биљана Филиповић, национални координатор Европске конвенције о пределу која је у име Министарства пољопривреде и заштите животне средине напоменула главне досадашње резултате и значај учињеног на примени Конвенције, док је Марија Трикић, начелник Одељења за природна добра у Заводу за заштиту природе Србије, овом приликом нагласила да, на основу оног што се до сада заједнички постигло у примени Конвенције, предстоје значајни задаци у остварењу стратешким документима зацртаних циљева, где ће Завод и даље пружати свој пуни стручни допринос.

У оквиру радног дела скупа, Ненад Поповић, директор РЕДАСП, проф. др Јасминка Цвејић, проф. др Драган Миловановић и Дубравка Николић из РЕДАСП, представили су циљеве, активности и резултате Пројекта који се односио на идентификацију и процену предела на територији Шумадије и Поморавља и стварање механизма за стратешко управљање и очување квалитета предела у складу с Европском Конвенцијом о пределу.

У току пројекта, на територији Шумадије и Поморавља извршена је дигитализација тематских мапа, идентификовано 183 јединица описа предела, образована је база података и дизајниран интернет портал који омогућава корисницима да истражују вести, слике и податке везане за имплементацију Европске конвенције о пределу у Шумадији и Поморављу.

У оквиру програма једнодневне конференције представљена су и искуства из земаља у окружењу. Наиме, дан пре, делегација Савета Европе, односно представници Италије, Португала, Хрватске и Словеније, посетили су Крагујевац како би се упознали са природним и културним тековинама овог краја. Општи утисак са ове посете и Конференције је да ће оваква подела искустава и знања свакако допринети даљем изналажењу путева за подстрек економском јачању подручја, базираном на очуваној хармонији природног и културног наслеђа.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.