Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Урађен Извештај Резервата биосфере „Голија-Студеница“ за период 2006-2015.

У складу са Излазном стратегијом Међународног координационог савета MAB/UNESCO о напретку и постигнутом испуњавању критеријума за упис у Светску мрежу резервата биосфере, Завода за заштиту природе Србије и ЈП „Србијашуме“ сачинили су Извештај за Резерват биосфере „Голија-Студеница“ за период од 2006 до 2015. године.

Извештај је урађен на основу препорука датих 2012. године од стране Међународног координационог савета MAB/UNESCO за извештај поднет 2011. године за Резерват биосфере „Голија-Студеница“. Главне препоруке овог савета везане за успостављње структуре и плана управљања Резерватом биосфере, механизама укључивања локалне заједнице у управљање и информисање о одрживим развојним активностима на територији резервата су реализоване у периоду од 2012. до 2015. године и представљају део урађеног периодичног извештаја о напретку Резервата биосфере „Голија-Студеница.

Извештај је израђен на основу формулара MAB/UNESCO комитета и даје целовит приказ активности везаних за функционисање, развој и унапређење подручја као резервата биосфере. Достављени извештај MAB/UNESCO комитету, поднет је на новом обрасцу који је у примени од 2013. године, садржи 150 страна и обухвата десетогодишњи период (од 2006. до 2015. године).

Поред статуса парка природе, Голија ужива и међународни статус значајног природног добра, проглашењем за Светски резерват биосфере „Голија–Студеница“ од стране MAB/UNESCO комитета.

Резерват биосфере „Голија“ проглашен је 2001. године на основу оцене очуваности природе коју карактерише велики број биљних и животињских врста, од којих су многе ендемичне и реликтне и значајних културних вредности, као основе обезбеђивања развоја овог подручја у складу са заштитом природе.

Извештај Резервата биосфере „Голија-Студеница“ за период 2006-2015. можете преузети овде.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.