Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Предавања за студенте

Представници Завода за заштиту природе Србије, одржали су током децембра 2015. године предавања за студенте одсека и смерова који садрже теме из области заштите природе факултета Универзтета у Београду.

Студентима Шумарског факултета, мастер студија групе Управљање пределима и заштита природе на смеру Пејзажне архитектуре, ботаничар Завода мр Верица Стојановић, одржала је 02. децембра презентацију на тему „Заштита флористичког диверзитета“ и представила сталну изложбене поставку „Заштита природе у Србији“ у просторијама Завода.

У Заводу су током децембра 2015. године одржана предавања за студенте Географског факултета, смера Геопросторне основе животне средине, Општа географија и Туризмологија. Током посете Заводу око стотину студената пропратило је тематско предавање о заштити природе, упознајући се са поступком покретања заштите природе, мерама заштите заштићених подручја, био и гео диверзитетом, и коначно, радом Завода као стручне институције. Програм посете студената географије реализовале су Наташа Панић и Маја Радосављевић. Поред тематског предавања, студенти Географског факултета обишли су сталну изложбену поставку Завода где су се, у мање формалном предавању, додатно упутили у проблематику заштите националне природне баштине.

У складу са праксом Биолошког факултета да поједине теме предмета Заштита биодиверзитета представе стручњаци ресорних институција у систему заштите природе, ихтиолог Завода др Ненад Секулић, као гостујући предавач, одржао је 22. децембра предавање студентима академског мастер програма Екологија. Овом приликом, др Ненад Секулић је студентима представио рад на установљавању еколошких мрежа у Србији као што су Emerald и Natura 2000, улогу и рад Завода, као и значај и праксу сарадње експерата и институција у заштити природе.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.