Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Разматран финални нацрт Стратегије заштите природе Републике Србије за период 2016 – 2022. године

У организацији UNDP је почетком децембра 2015. године у Шапцу одржан радни састанак са циљем разматрања финалног нацрта ревидиране Стратегије о биолошкој разноврсности за период од 2011. до 2018. године. Ревизија Стратегије се ради у оквиру пројекта „Планирање очувања биолошке разноврсности на националном нивоу као подршка имплементацији Стартешког плана Конвенције о биолошкој разноврсности за период 2011-2020 у Републици Србији“, који се финансира из Глобалног фонда за животну средину, а који спроводи Министарство пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са UNDP.

На основу нацрта Закона о изменама и допунама Закона о заштити природе назив овог стратешког документа је промењен у Стратегију заштите природе Републике Србије за период од 2016. до 2022. године, која обухвата заштиту и очување биодиверзитета, предела и геодиверзитета.

Учесници састанка разматрали су текст Стратегије и анализирали узроке проблема, циљеве и индикаторе, као и акциони план за свих 12 стратешких области. На састанку је договорено да се последња верзија ревидиране Стратегије проследи свим члановима радне групе који су учествовали у изради овог документа на евентуалне корекције до 15 јануара, како би се докуменат затим проследио у даљу процедуру јавног увида и усвајања. Чланови радне групе су представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства привреде, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Агенције за заштиту животне средине, Завода за заштиту природе Србије, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе.

У раду састанка, у име Завода за заштиту природе Србије учествовао је др Ненад Секулић, члан радне групе за ревизију Стратегије.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.