Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Село Милаковићи проглашено за просторно културно-историјску целину

На подручју Предела изузетних одлика „Озрен - Јадовник“ налази се село Милаковићи које је Одлуком Владе Републике Србије важећом од 25.12.2015. године утврђено за просторно културно-историјску целину, а по основу Закона о културним добрима.

Село Милаковићи налази се на територији општине Пријепоље, и једно је од шест насеља која су смештена на падинама Озрена и Јадовника. Као пример народног градитељства и део културно-историјског наслеђа, село је својевремено описано Студијом о заштити ПИО „Озрен – Јадовник“. Подручје Озрена и Јадовника одликује аутентичан спој елемената природних и створених одлика у динамичном, изузетно разноликом и изворно очуваном амбијенту. Са аспекта заштите природе, све наведене карактеристике и истакнуте вредности представљале су основ за заштиту подручја као Предела изузетних одлика „Озрен - Јадовник“, I категорије – регионалног, односно великог значаја Уредбом Владе Републике Србије још 2014. године.

Село Милаковићи са засеоцима на подручју Предела изузетних одлика „Озрен - Јадовник“ јединствено је по изузетно очуваним аутентичним и архаичним објектима градитељства, која осликавају духовност и живот становништва. Очуваност изворних елемената културног наслеђа омогућава потпуно сагледавање прошлости и некадашњег начина живота живља старовлашке области.Сви засеоци осим Точилова су етнографска целина за себе, смештена у атрактивном пејсажу са чудесно лепим визурама. Као и остала насеља овог подручја, припада типу разбијеног, старовлашког села, и подељено је на родове или мале: Забрђани, Бријег, Страна, Раван, Балтовина, Присоје и Птичје поље. Становништво је досељено у првој половини XIX века углавном из Сјенице, а први сигурни попис 1912. године забележио је 162 житеља у 11 домаћинстава. Највише домаћинстава смештено је испод два врха: Молитва (1391 m) и Ластва (1435 m). У селу активно живи 28 домаћинстава.

Како се наводи у Одлуци о утврђивању села Милаковићи на Озрену код Пријепоља за просторно културно-историјску целину („Службени гласник РС“ бр. 104/2015), „просторно културно-историјска целина садржи аутентичне објекте старовлашког типа села са очуваном просторном организацијом породичног насеља. Захваљујући беспутности предела целина је сачувана in situ у изванредном и нетакнутом природном окружењу. Представља јединствено село са потпуно сачуваним народним градитељством, без савремене изградње. Значајно је да се у селу сачувани и користе се на свом изворном месту одавно заборављени трап, уљаник са трмкама, кућица за псе. То је јединствена етнографска целина, смештена у недирнутом пејсажу са бескрајним визурама“.

Овом одлуком прописане су и мере заштите просторно културно-историјске целине, што ће допринети очувању и унапређењу села Милаковићи као аутентичног примера народног градитељства, али уједно допринети и очувању укупних вредности Предела изузетних одлика „Озрен – Јадовник“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.