Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Поводом обележавања Светског дана влажних подручја

Светски дан влажних подручја обележава се сваке године у периоду од 2. фебруара до 4. марта поводом усвајања Конвенције о влажним подручјима (2. фебруара 1971. у иранском граду Рамсару на обалама Каспијског мора), како би се указало на потребу заустављања њиховог нестајања, будући да је на светском нивоу више од 64% влажних подручја нестало од 1900. године.

У циљу указивања на потребу и значај очувања влажних подручја као фактора очувања здраве животне средине, биодиверзитета, одрживог развоја локалних заједница и борбе против последица климатских промена, у Србији ће Светски дан влажних подручја бити обележен 5. фебруара 2016. године у Кладову организацијом скупа „Влажна станишта за нашу будућност “ и програма посматрања птица на Међународно значајном подручју за птице (IBA) „Мала Врбица“.

На скупу ће бити презентована номинација подручја „Ђердап“ за упис на Листу међународно значајних влажних подручја (UNESCO/Ramsar list), као и природне вредности у окружењу које га сврставају међу међународно значајна подручја за птице и центре европског биодиверзитета, и то на примеру локалитета Мала Врбица и Кладовска пешчара. Мала Врбица станиште је 140 регистрованих врста птица, од којих су 80 гнездарице. Већина птица на локалитету Мала Врбица је од значаја за заштиту на националном и међународном нивоу, као што су на пример: колоније малих вранаца, орао белорепан, патка њорка и многе друге. Како програмом посматрања птица обогатити локалну туристичку понуду, биће демонстрирано на овом међународном значајном подручју за птице. Док је подручје Кладовске пешчаре станиште 63 врсте биљака, од којих је 15 врста заштићено, а 4 врсте су описане у Црвеној књизи флоре Србије као крајње угрожене. Кладовска пешчара једино је станиште пешчарског каранфила у Србији.

Могућности влажних подручја за развој локалних заједница биће представљене кроз резултате студије Економско вредовање екосистемских услуга Специјаног резерата природе „Ковиљско-петроварадински рит“.

Програм обележавања Светског дана влажних подручја у 2016. години реализује се у сарадњи државних и локалних институција и организација задужених за заштиту и развој заштићених подручја: Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Завода за заштиту природе Србије, Покрајинског завода за заштиту природе, Општине Кладово, ЈП „Национални парк Ђердап“, Туристичке организације Кладово и Библотеке „Центар за културу“ Кладово.

Србија, као потписница Светске конвенције о заштити влажних подручја (Рамсарска конвенција), већ више од 15 година рeализује акције обележавања Светског дана влажних подручја како би се указало на осетљивост, значај и потребу заштите овог националног ресурса, и улогу свих заинтересованих страна у њиховом управљању и развоју. „Конвенција о заштити мочварних подручја од међународног значаја, нарочито као станишта птица мочварица“, познатија као Рамсарска конвенција, представља основ за акцију у националним и међународним оквирима, на плану заштите и мудрог управљања влажним подручјима и њиховим ресурсима. Десет природних добара у Србији на листи је међународно значајних влажних подручја, тзв. рамсарских подручја, а простиру се на 64,000 хектара. Према редоследу проглашења то су следећа подручја: Лудашко језеро, Обедска бара, Стари Бегеј-Царска бара, Слано копово, Лабудово окно, Засавица, Пештерско поље, Власинско језеро, Горње Подунавље и Ковиљско-петроварадински рит. Усвајањем номинације подручја „Ђердап“, на простору наше земље налазиће се 0.06% територије проглашене за међународно значајна влажна подручја.

Детаљан програм скупа можете преузети овде

Летак о заштити влажних подручја можете преузети овде

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.