Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Подизање нивоа свести, информисаности и учешћа јавности у доношењу одлука у области животне средине

У просторијама београдске општине Савски венац 22. фебруара одржана је радионица „Подизање нивоа свести, информисаности и учешћа јавности у процесу доношења одлука у области заштите животне средине“, као део активности на изради новог општинског Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП). Израда акционог плана за област информисања и учешћа јавности на општинском нивоу усклађена је и произилази из циљева постављених у ЛЕАП-у града Београда.

Након представљања стратешког оквира за извођење програма информисања и учешћа јавности општине, учесници су подељени у групе како би дали конкретне предлоге за реализацију активности у функцији постизања два циља дефинисана кроз ЛЕАП: повећати за 30% ниво информисаности становника општине о стању животне средине, као и ниво учешћа грађана у одлучивању о питањима битним за заштиту животне средине. Активности за које су се сви учесници сагласили да треба да буду реализоване, како би достигли постављене циљеве, били су: израда стратегије зелене комуникације општине, израда web стране на сајту и фејсбук страници општине о стању животне средине, затим, омогућавање доступности информација у канцеларијама месних заједница, као и преко општинског билтена који се дистрибуира свим становницима општине, извођење програма едукација и обука организацијом тематских радионица, семинара, трибина, јавних презентација и расправа, образовне акције за школе, и као посебно значајни, истакнути су програми за доносиоце одлука (скупштнски одборници и већници).

У реализацији радионице учествовали су представници месних заједница општине Савски венац, невладиних организација, општинске управе и Завода за заштиту природе Србије.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.