Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Усвојене измене и допуне Закона о заштити животне средине и Закона о заштити природе

Посланици Скупштине Србије усвојили су 19. фебруара измене и допуне Закона о заштити животне средине и Закона о заштити природе. На седници су поред за ова два основна закона за област заштите животне средине разматране и усвојене измене и допуне Закона о управљању отпадом и Закона о пољопривреди. Усвојене измене и допуне закона омогућавају већи степен усаглашености прописа Републике Србије са прописима ЕУ, као и већу међусобну усклађеност домаћих законских аката, а тиме и ефикасност у њиховој примени.

Једна од кључних измена Закона о заштити животне средине је оснивање Зеленог фонда Републике Србије, као буџетског фонда, у складу са Законом о буџетском систему. Тако формиран Зелени фонд треба да омогући улагања у унапређење квалитета животне средине, санацију загађених локација, уклањање отпада из фирми у реструктуирању и стечају, унапређење система управљања отпадом и отпадним водама, развој рециклажне индустрије и успостављање зелене економије.

Усвојене измене Закона о заштити природе уносе новине у области заштите природних вредности, као што су успостављање система одрживог развоја усклађивањем друштвено-економског развоја са заштитом природе, увођење статуса службеног лица за чувара заштићеног подручја и финасирање заштићених подручја из средстава Зеленог фонда. Изменама су регулисана и питања промета и трговине дивљим врстама, као и посебно лиценцирање и контрола зоолошких вртова. Такође, први пут се у законодавство уводи појам „геопаркова“, као подручја јасно дефинисане површине у оквиру којих се штите, чувају, презентују и промовишу објекти геонаслеђа.

Закон о заштити животне средине можете преузети овде.

Закон о заштити природе можете преузети овде.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.