Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Објављен приручник „Стрижибубе Србије“

У издању Завода за заштиту природе Србије и НВО „Хабипрот“ објављен је приручник „Стрижибубе Србије“, намењен за упознавање и препознавање у природи ове групе инсеката, која је једна од боље проучених група тврдокрилаца у Србији.

У књизи је је представљено 228 врста стрижибуба, што је половина од укупног броја које живи у Европи. Неке од врста по први пут се наводе за фауну наше земље. Од укупног броја стрижибуба регистрованих у Србији, 6 врста се налази на Црвеној листи угрожених врста (IUCN Red List), а преко 80 се налази на Европској црвеној листи сапроксилних инсеката. Девастацијом, пре свега степских и шумских екосистема у којима живи највећи број стрижибуба, довели смо многе врсте на ивицу опстанка. Сврха израде приручника за њихово упознавање, као и Црвених књига, јесте заштита пре свега поменутих екосистема, чиме ће бити заштићене и врсте којима су ти екосистеми станиште.

Аутори приручника „Стрижибубе Србије“, Драган Павићевић, Настас Илић и Милан Ђурић дали су на 250 страна опис сваке врсте кроз текст, слику, илустрацију и графички приказ података о распрострањењу, како би на што занимљивији начин представили јавности ову интересантну групу инсеката. Приручник је објављен на српском и енглеском језику.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.