Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Mеђународна конференција био-наука у Новом Саду

У периоду од 19. до 21 септембра 2016. године у Новом Саду биће одржaна Међународна конференција IBSC 2016 (The International Bioscience Conference and the 6th International PSU – UNS Bioscience Conference IBSC 2016). Домаћин скупа је Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду.

Конференција се организује сваке две године и представља резултат дугорочне сарадње Универзитета Принц Сонкгала са Тајланда и Универзитета у Новом Саду.Теме Конференције треба да омогуће представљање најновијих знања, екпсертиза, резултата и идеја у био-наукама, у опсегу од фундаметалних до примењених индустријских истраживања, и тиме јачање веза између науке и индустрије у постизању општег циља стварања иновативних приступа у решавању кључних изазова са којима се друштво данас сусреће.

Конференција је посебно значајна за младе научнике којима се пружа прилика да на међународном скупу изложе резултате својих истраживања.

Више информација о темема Конференције и начину пријаве радова и учешћа можете наћи на web адреси https://ibsc2016.pmf.uns.ac.rs/

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.