Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

„Велико ратно острво и орао белорепан симболи очуваних шума и вода Београда“

Поводом обележавања Светског дана шума и Светског дана вода, Завод за заштиту природе Србије, WWF - Светски фонд за природу, ЈКП „Зеленило-Београд“ и Струковно удружење „Амбасадори одрживог развоја и животне средине“ организују у петак 25. марта 2016. године у 11:00 часова на Калемгдану (на платоу испред споменика Победник) еко радионицу у циљу указивања на значај заштите вода и поплавних шума за очување ретких врста биљног и животињског света.

Заједно са ученицима београдских школа које су укључене у међународни програм Еко-школе, у оквиру радионице учесници ће моћи да открију значај очувања поплавних шума за људе и дивље врсте сазнајући кроз креативне игре природне вредности Предела изузетних одлика „Велико ратно острво“, као и шта све угрожава свет природе острва на примеру орла белорепана, ретке и угрожене врсте на глобалном нивоу. Овом приликом, сви заинтересовани имаће прилику да, уз помоћ стручњака, двогледима завире у свет дивљине у центру Београда који је своје уточиште нашао на Великом ратном острву и погледају видео клипове снимљене на гнезду орла белорепана.

Значај спровођења мера заштите шума и вода за очување природе и тиме здраве животне средине представићемо на примеру ПИО „Велико ратно острво“ које као речна ада представља изузетан предеони елемент са очуваним аутохтоним екосистемима влажних подручја који су природно мрестилиште и станиште ретке и угрожене флоре и фауне, посебно птица.

На Ратном острву и око њега се среће 163 врста птица. На Великом Ратном острву 66 врста птица се гнезди, од којих су 43 станарице, а 23 селице. Само 6 врста немају статус међународног значаја, а око 100 врста су проглашене за природну реткост Србије, а нешто мање је заштићено трајном мером забране лова. Представник ретких и угрожених врста Ратног острва је и орао белорепан, који се претежно гнезди у старим, водоплавним шумама. Велико гнездо смешта углавном на маркантна стабла топола или храстова. Храни се рибом, птицама, сисарима, али и угинулим животињама. Главни угрожавајући фактори за популације орла белорепана су уништавање влажних станишта, употреба пестицида у пољопривреди, сеча шума, хемијско загађење вода, илегално убијање и узнемиравање птица на гнездилиштима.

Вегетација Великог Ратног острва и састав и бројност животињског света, регулисани су режимом подземних вода и сталним и повременим плављењем. Вода и шумска вегетација представљају пресудан фактор који утиче на очување биодиверзитета ПИО „Велико ратно острво“.

Светски Дан шума и Светски дан вода нас подсећају колика је одговорност на нама самима за њено очување. Штитећи природу и околину, обезбеђујемо себи бољи и здравији живот, нудећи и лепши поглед на свет.

Програм радионице можете преузети овде

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.