Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Ka Прoграму управљања СП „Лалиначка слатина“ у складу са одрживим развојем локалних заједница

Поводом проглашења заштићеног подручја Споменик природе „Лалиначка слатина“ у организацији Завода за заштиту природе Србије, Градске управе за пољопривреду и управе за заштиту животне средине Ниша, управљача ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као и месне канцеларије Лалинац и Општине Мерошина, одржанe су јавне трибине у селу Лалинац и у општини Мерошина на којима је присуствовао велики број заинтересованих мештана.

Основни циљ трибина био је упознавање локалног становништва са природним вредностима, концептом заштите и могућностима одрживог развоја на заштићеном подручју на коме они обављају свакодневне активности. У том контексту сарадници Завода мр Данко Јовић и Драгана Недељковић су говорили о основним принципима заштите природе и концепту заштите Лалиначке слатине. Такође, пружили су и основна упутства у даљем опхођењу према заштићеном подручју, како би се простор и живи свет очували за будуће генерације.

Проф. др Бојан Златковић са ПМФ-а у Нишу представио је природне вредности СП „Лалиначка слатина“ и објаснио присутнима како су заправо они обрађујући земљиште и не дозвољавајући да простор буде запуштен, да урасте у коров, омогућили ретким биљним врстама, попут чистаца краља Милана (Stachys milanii), да опстану на овом подручју.

Представници Града Ниша, присутнима су представили програме и могућности које Управа за пољопривреду и развој села може да понуди власницима земљишта у оквиру заштићеног подручја како би отпочели производњу здраве хране или се бавили сточарством, уз одређене субвенције.

Славиша Петровић из Дирекције за изградњу Града Ниша, која је проглашена за управљач Спомеником природе „Лалиначка слатина“, указао је на потребу даље сарадње у циљу очувањa и одрживог развоја овог јединственог подручја у овом делу наше земље.

Након уводних обраћања и презентација, отворена је дискусија током које је локално становништво изразило велику захвалност организаторима скупа будући да су први пут имали прилику да чују које вредности крије слатина и колико је она значајна за нашу земљу, а посебно за простор на којем они живе.

Извештаје медија о трибини и врдностима СП „Лалиначка слатина“ можете погледати на http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Za-ocuvanje-endemskih-vrsta-na-Lalinackoj-slatini-zasluzni-mestani.sr.html и http://niskevesti.rs/drustvo/item/9036-koje-zasticene-vrste-skriva-lalinacka-slatina-foto

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.