Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Одржана радионица поводом обележавања Дана вода и Дана шума

У циљу указивања на значај очувања природних поплавних подручја и шума, Завод за заштиту природе Србије, WWF-Светски фонд за природу, ЈКП “Зеленило-Београд” и Струковно удружење „Амбасадори одрживог развоја и животне средине” организовали су, у недељи обележавања Дана шума и Дана вода, еко радионицу „Велико ратно оство и орао белорепан – симболи очуваних шума и вода Београда ” 25. марта 2016. године, на простору Калемегдана.

Препознајући значај укључивања у програме едукације садржаја који ће омогућити ученицима да сазнају вредности зелених оаза у урбаним просторима, за ученике београдских основних школа, укључене у међународни програм Еко-школа, организатори радионице приредили су еко образовни програм. У оквиру програма радионице ученицима је значај и систем заштите Предела изузетних одлика „Велико ратно острво“, у име управљача овог подручја ЈКП „Зеленило-Београд“, представила Милица Ковач, руководилац РЈ за заштићена природна добра. Колики је значај вода у обликовању и формирању данашњег Великог ратног острва и простора Калемегдана, деци је објаснио Срђан Маринчић, палеонтолог Завода за заштиту природе Србије, и својим излагањем децу провео кроз својеврсно геолошко путовање од 25 милиона година (од неогена до данас).

Богатство света природе на Великом ратном острву ученицима из пет београдских школа представио је Горан Секулић из WWF, на примеру разноврсности света птица које се могу видети у овој београдској оази. Као посебну природну вредност Горан Секулић је истакао да на Великом ратном острву живи 163 врсте птица, од којих је 100 врста проглашено за природну реткост Србије, а међу њима је и орао белорепан, највећи орао Европе који је глобално угрожена врста. Овом приликом, Горан Секулић и стручни сарадници Завода давали су инструкције деци како да двогледима са горњег града на Калемегдану завире у свет дивљине Великог ратног острва. Представници ЈКП „Градско-зеленило“ су за ову прилику обезбедили видео клипове снимљене у гнезду орла белорепана камером која служи за њихов надзор у случају потребе спровођења одређених мера заштите становника гнезда и истраживања њихових животних навика.

Поред птица, које још животињске и биљне врсте су нашле своје станиште у Пределу изузетних одлика „Велико ратно острво“, као и како да препознају орла белорепана и шта може угрозити његов опстанак у Београду, ученици су учили у образовној игрици Еко скакалица, кроз коју су их водили стручни сарадници и волонтери Завода за заштиту природе Србије. Да би стазу Еко скалице успешно прешли, ученици су се поделили у више тимова и свом представнику, кога су одабрали да их представља на стази, помагали тако што су тачно одговарали на постављена питања уз понуђене одоговоре од којих је само један тачан. Сваки тачан одговор тима омогућавао је њиховом представнику на стази да се креће по пољима у зависности од добијених поена за одговор. Стазу еко скакалице сви учесници акције су успешно прошли учећи о значају очувања ПИО „Велико ратно острво“.

За ангажовање и жељу да науче више о природи свог града и о становницима ПИО „Велико ратно острво“, учеснике акције је наградио и орао белорепан који је крстарио све време изнад ушћа, потврђујући да његово присуство представља симбол очуваних шума и вода Београда.

Светски дан шума

Светски дан вода

Проспект о орлу Белорепану

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.