Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

68 година рада Завода за заштиту природе Србије

Поводом обележавања 68 година рада, Завод за заштиту природе Србије представио је 26. априла 2016. године у Народном позоришту у Нишу главне резултате рада током претходне године, смернице заштите наше природне баштине у наредном периоду и издавачки подухват у 2015. години Биолошког факултета у Београду и Завода, Црвену књигу фауне Србије I - водоземци и Црвену књигу фауне Србије II - гмизавци.

Програм обележавања 68 година рада Завода отворио је директор мр Александар Драгишић, истакавши у поздравном говору главне резултате у заштити природе у 2015. години као активности које ће бити водиља у раду Завода и у наредном периоду. У вези са тим директор Драгишић је навео следеће: „Истраживања нових простора за заштиту, стручни нaдзор и други послови усмерени ка очувању природне баштине, омогућили су да се у протеклом једногодишњем периоду повећа проценат заштите, који тенутно износи 6,51%, док је за више десетина заштићених подручја покренут поступак заштите, путем којег ће се ова површина увећати за 2,15%. Интезивне активности на повећању површине у статусу заштићеног подручја наставиће се и током 2016. године израдом студија заштите и ревизија за 21 подручје.“ Овом приликом директор Драгишић је као стратешку активност издвојио рад на састављању петогодишњег Извештаја о стању природе у Републици Србији, којим се утврђује општа оцена стања националне природне баштине и процене успешности спровођења свеукупних мера и активности на заштити природе, био и гео диверзитета, као и то да је у току 2015. године Завод у раду на валоризацији подручја за заштиту први пут направио искораке и ван граница наше зеље, покренувши истраживања подручја манастира Хиландар на Светој Гори.

У уводном излагању директор Завода је као главне смернице у раду у заштити природе навео и значај даљег ангажовања у међународно значајним активностима у оквиру програма UNESCO-а „Човек и биосфера“ и „Геопаркови“, и учешће у раду Европске мреже руководилаца организација за заштиту природе – ENCA. Као посебан сегмент рада на унапређењу мреже заштићених подручја нагласио је „рад на развијању еколошке мреже у Србији, са акцентом на еколошку мрежу NATURA 2000, како би се Србија укључила у еколошку мрежу Европске уније у наредном периоду који представља стратешки циљ који ће допринети раду Преговарачке групе и припремама за отварање Поглавља 27 у преговорима са EU“.

Имајући у виду да је рад на састављању Црвених листа и Црвених књига један од предуслова реализације активних мера заштите биодиверзитета, и да ће ангажовање на овом пољу и даље бити у врху приоритета рада Завода, за Дан Завода, испред тима уредника, проф. др Љиљана Томовић представила је значај Црвене књигу фауне Србије I - водоземци и Црвене књиге фауне Србије II - гмизавци. Проф. др Љиљана Томовић овом приликом је објаснила и методологију израде Црвених књига, садржај и смернице за заштиту врста које се у овим књигама налазе, а базиране су на приказаним резултатима истраживања. И овом приликом истакла је да је значај Црвених књига водоземаца и гмизаваца, свакако, многострук, а њихову вредност увећава и чињеница да су настале на основу вишедеценијског научног рада бројних научника и стручњака у овим областима.

Рад на Црвеним књигама из угла ауторског тима представио је мр Данко Јовић, руководилац Канцеларије Завода у Нишу, и најавио иницијатве Завода које ће се водити и координирати кроз рад нишке канцеларије.

Програм обележавања Дана Завода у Нишу употпунио је и музички програм у извођењу Академског хора Студентског културног центра Универзитета у Нишу, под вођством диригента Зорана Станисављевића.

Поводом обележавања Дана Завода у Нишу организована је и додела признања награђеним ауторима радова из Ниша и Пирота у оквиру сталног фото конкурса „Природа Србије“ за 2015. годину у галерији Друштва архитеката Ниша, у амбијенту истоимене изложбене поставке најбољих фотографија пристиглих на фото конкурс у претходној години.

Признања су овом приликом додељена Милану Симоновић из Ниша и Игору Ђорђевићу из Пирота, који су изложбу обогатили мотивима из Југоисточне Србије.

Да додела признања и Дан Завода протекне у духу уважавања потреба најмлађих за очуваном природом, допринели су чланови дечјег хора Основне школе „Ратко Вукићевић“ из Ниша, који су отворили програм доделе признања и извели шест песама. Након доделе признања, званице су имале прилику да уживају у мотивима природе представљеним на изложби радова сталног фото конкурса „Природа Србије 2015“, уз музику Роки Роуд бенда.

Дан Завода и 68 година рада у заштити природе обележени су у духу сарадње, успостављања и изградње партнерства у заштити природе, повезивања и синергије.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.