Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Први број билтена IPA 2012 пројекта за успостављање мреже Натура 2000

У циљу информисања јавности о активностима у вези са успостављањем мреже Натура 2000 у Републици Србији, објављен је први билтен IPA пројекта “Изградња капацитета за спровођење правних тековина Европске Уније у области заштите природе – установљавање Натура 2000“.

Први број билтена пројекта садржи инфомрације о циљевима, задацима и динамици реализације активности, као и о значају укључивања у систем заштићених подручја Европе - Натура 2000 за Србију. У билтену су дате и информације о припремним активностима за укључивање у мрежу заштићених подручја Европе, као шо су законске промене у заштити природе, стратешки оквир за преговарачку позицију Републике Србије, план имплементације европских директива о птицама и стаништима, и догађаји поводом почекта пројекта.

Први број билтена IPA 2012 пројекта за успостављање мреже Натура 2000, можете преузети овде.

Скраћену верзију билтена на српском језику можете преузети овде.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.