Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Обележен Светски дан биодиверзитета

Поводом обележавања Светског дана Биодиверзитета, 21. маја 2016. године у Београду, у организацији Завода за заштиту природе Србије представљена је изложба фотографија „Anima mundi“ (аутор: Миливоје Крвавац) и премијено приказан документарни филм „Свет у нестајању“ (режија:Марта Кадзиела). Реализацијом тематског програма најширој јавности је представљен значај сарадње у заштити ретких и угрожених врста, као и у примени Конвенције о међународној трговини ретким и угроженим врстама (CITES Конвенција).

Програм обележавања Светског дана биодиверзитета отворио је мр Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије, уз констатацију да је: „Србија по разноврсности биодиверзитета богата земља, што поткрепљује чињеница да представља један од 158 центара светског биодиверзитета. Најочуванији и најзначајнији делови природне баштине проглашени су за заштићена подручја, и тренутно чине 6,53% територије Србије, док по својим природним карактеристикама Србија представља Европу у малом, са екосистемима од субмедитеранског до субарктичког типа, као и да су под заштитом у Србији 2633 дивље врсте“. Овом прилико директор Драгишић истакао је да је „Завод за заштиту природе Србије институција која реализује стратешке активности и иницијативе у заштити наше природне баштине, како у националним, тако и у међународним оквирима. Успеси у реализацији ових активности засновани су на стручности и ангажовању сарадника Завода у националним и интернационалним експертским тимовима, као што је ангажовање стручног сарадника Завода, херпетолога Миливоја Крвавца у активностима у вези са спречавањем илегалне трговине дивљим врстама“.

Представљајући ауторски рад на филму „Свет у нестајању“ и изложбу фотографија „Аnima Mundi“ (Душа планете), стручни сарадник Завода, херпетолог Миливоје Крвавац, захвалио се Заводу као матичној кући и свим институцијама и појединцима који су га подржали у раду на пољу ширења свести јавности у спречавању илегалне трговине угроженим врстама, као и на пољу примене Конвенције о међународној трговини ретким и угроженим врстама (CITES Конвенција).

Изложба „Аnima Mundi“ садржи фотографије које је Миливоје Крвавац стварао у интервалу од десет година, а на којима су овековечени призори неких од најређих врста и станишта данашњице, али и необични људи и културе далеких поднебља. Представљене фотогафије су настале у циљу приказа везе између свих живих бића на планети, као и чињенице да и најмањи ентитет који обитава не Земљи има известан утицај на онај други који је мањи, већи или далек, посебно имајући у виду да у свакодневном животу врло ретко опажамо сложеност и важност тих односа. На изложби су приказане фотографије Миливоја Крвавца које су могле бити виђене у бројним познатим часописима попут Guardian-a, National Geographic-a, часописа REFOTO, и других.

„Свет у нестајању”, документарни филм о томе како илегална трговина утиче на угроженост дивљих врста снимао је међународни тим од дванаесторо људи у Шри Ланки током 2015. и 2016. године, у коме је као представник Србије учествовао Миливоје Крвавац. Филм је реализован како би се на примерима и сликом приказало у којим размерама и на који начин човек својим незнањем или немаром може угрозити природу око себе, не примећујући траг који оставља у животној средини. Поред инфорамтивног, филм има и образовни карактер, будући да гледаоце упућује у то шта би требало да знају када посећују далеке земље, и о чему би требало да размишљају када на путовањима купују сувенире.

Лифлет о обележавању Светског дана биодиверзитета, Конвенцији о међународној трговини ретким и угроженим врстама (CITES Конвенција) и о биодиверзитету Србије можете преузети овде.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.