Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Унапређење базе података о биодиверзитету у региону

У организацији IUCN канцеларије у Београду, средином маја у Сарајеву је одржана радионица о унапређењу података о биодиверзитету “Streamlining Biodiversitу Data“, у оквиру пројекта јачања планирања очувања природе у југоисточној Европи под називом “Toward strengthened conservation planning in South-Eastern Europe“. Програм радионице реализован је у сарадњи са Заводом Републике Словеније за заштиту природе, Хрватском агенцијом за заштиту животне средине и природе, и стручњацима из Италије за израду националних база података о биодиверзитету.

У циљу развоја стратешког оквира за информационе системе биодиверзитета у региону, овом приликом одржане су тематске презентације представника из Словеније, Хрватске и Италије (испред Албаније), и представника GIZ-а, након којих се размена искустава одвијала кроз дискусију. На основу изнетих података и искустава у формирању националних информационих база биодиверзитета, као смерница за даље ангажовање на овом пољу предвиђено је да Завод Републике Словеније за заштиту природе обезбеди анализу стања у две земље (Босна и Херцеговина и Црна Гора), а на основу будућих консултација са партнерима у пројекту, као и на основу препорука за даље кораке које треба предузети за успостављање функционалног информационог система о биодиверзитету.

Учесници радионице имали су прилику да обиђу заштићено подручје – Заштићени пејсаж „Бијамбаре“ у Кантону Сарајево, чије природне вредности чини систем пећина, понора, врела, вртача, шкрапа, понорница, извора и потока, као и екосистеми шумских и ливадских заједница, и разноврстан биљни и животињски свет.

Радионица одржана у Сарајеву је прва од предвиђене три које се организују у периоду мај – јун 2016. године. Наредне две радионице биће одржане у Чешкој Републици, у оквиру студијског путовања, и у Албанији кроз обуку за вредновање екосистемских услуга.

Учесник радионице у Сарајеву био је и стручни сарадник Завода за заштиту природе Србије, др Ненад Секулић.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.