Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Природне технологије за пречишћавање отпадних вода

У циљу ширења капацитета за примену технологија биолошког пречишћавања отпадних вода у организацији Привредне коморе Србије, Агенције за заштиту животне средине и Завода за заштиту природе Србије, 10. јуна у Београду одржано је саветовање на тему „Искуства ЕУ у третману отпадних вода применом природних технологија“.

Саветовању су присуствовали представници сектора пољопривреде, угоститељства и националних паркова Србије. Саветовање је организовано у циљу представљања технологија пречишћавања отпадних вода које након третмана задовољавају стандарде ЕУ Директиве о водама.

Саветовање је отворио Ненад Будимовић, секретар Удружења за пољопривреду, прехрамбену индустрију, шумарство и водопривреду Привредне коморе Србије. У оквиру поздравне речи, мр Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије истакао је да се „са аспекта заштите воде као природног ресурса, посебна пажња у Србији придаје заштити водених токова и обалног подручја, влажних и забарених површина, заслањених терена, природних језера и бара, као и да се водно природно наслеђе у Србији штити у оквиру система заштићених подручја“. И овом приликом изразио је наду да ће представљање искустава Европске уније подстаћи интересовање за већом применом природних технологија у пречишћавању отпадних вода код нас. Програм саветовања водио је начелник из Агенције за заштиту животне средине, Миленко Јовановић.

Постојећа искуства и примере добре праксе у ревитализацији отпадних вода природним биолошким технологијама и пречишћавању загађених површинских вода у ЕУ представили су стручњаци из Пољске, др Агњешка Беднарек (Dr Agnieszka Bednarek) из Европског регионалног центра за eкохидрологију Пољске академије наука, и Јулиус Суморок (Mg. Julius Sumorok) из консултантске компаније Greecon. Др Агњешка Беднарек одржала је две тематске презентације „Денитрификацијски филтери као средство за смањење азота у пољопривредним водозахватима“ Denitrification barriers as a tool for nitrogen reduction in agriculture catchments и „Штетно бујање алге цијанобактерије - појава, последице и управљање ситуацијом“ Harmful Algal Blooms – Cyanobacteria occurrence, consequence and management , док је Јулиус Суморок имао излагање на тему „Индивидуални и групни пречистачи комуналних и отпадних вода у прехрамбеној индустрији и угоститељству“.

Након одржаног саветовања, стручњаци из Пољске посетили су 11. јуна Национални парк „Тара“, како би упознали праксу, решења и даље изазове у третману отпадних вода у једном природном добру у Србији.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.