Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Утврђивање критеријума за издвајање Natura 2000 подручја

У понедељак 15. јуна 2016. године у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине одржана је у организација UNDP-а (United Nations Development Programme) радионицa о утврђивању критеријума за издвајање Natura 2000 подручја (“Natura 2000 Site Selection Criteria“). Радионица је одржана у оквиру United Nations Development Programmе (UNDP) активности у области заштите природе.

У раду скупа учествовали су представници UNDP-a, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Конзорцијума BalCon из Мађарске, Завода за заштиту природе Србије и Покрајинског завода за заштиту природе.

Радионицу су одржали чешки експерти из „DHP Conservation“ у циљу представљања приступа који се користе током теренских активности (сакупљање података, мониторинг), начина чувања података, употребе и тумачења. У оквиру радионице учесници су развијали критеријуме за утврђивање подручја која ће чинити Natura 2000 мрежу у Србији, а која треба да буде успостављена на основу података са терена, и резултат је индуктивног приступа, где се подручје за сваки циљани тип станишта и циљану врсту бира на такав начин да обувата њихова најрепрезентативнија подручја у држави.

Као даље кораке на овом плану, учесници су одредили да се на основу наредних истраживања припреми предлог за основне критеријуме за одабир Natura 2000 подручја у Србији, за типове станишта и врсте са Анекса I и II Директиве о стаништима.

Радионица у Београду одржана је у оквиру пројекта „Дељење и примена чешког знања за унапређење система заштите природе у Србији“ (Sharing and Applying Czech Knowledge for Advancing Nature Conservation System in Serbia), у оквиру кога ће бити бити организована и студијска посета Републици Чешкој. Студијска посета биће реализована у периоду од 19. до 25. јуна 2016. године, у циљу приказивања искустава у одабиру Natura 2000 подручја, као што су сакупљање и евалуација података, развој националних селекционих критеријума и одабир подручја за заштиту врста. У оквиру студијске посете експерти из Чешке представиће цео процес у формирању мреже Natura 2000, почевши од транспозиције ЕУ законодавства и других припремних активности на одабиру Natura 2000 подручја кроз практичне примере на терену.

Завод за заштиту природе Србије представљали су на радионици мр Предраг Лазаревић, начелник Одељења за биодиверзитет, еколошке мреже и одрживи развој, и стручни сарадници др Ненад Секулић и Мила Ристић.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.