Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Први добитници „Карте за природу“ - Другог дана фестивалана: Карта за природу за СРП „Јерма“, ПП „Стара планина“ и СРП „Увац“

Првог дана фестивала Нишвил, на Инфо пулту за природу у Нишкој тврђави у оквиру програма представљања заштићених подручја Предео изуетних одлика „Власина“ и Споменик природе „Пећина Рисовача“ извучени су први добитници „Карте за природу“.

Посету најлепшим дестинацијама природе у Предео изузетних одлика „Власина“ за две особе, добио је Зоран Симић, 062/878xxxx. Добитника награде у трајању од два дана (једно ноћење) извукао је управник ПИО „Власина“ Новица Станковић у име управљача Дирекције за грађевинско земљиште и путеве Сурдулице.

Дводневну посету за две особе уз обилазак Споменика природе „Пећина Рисовача“ , знаментог места Орашац и Музеја у Аранђеловцу добио је Марин Милутиновић, 065/359xxx. Добитника награде извукао је директор Музеја у Аранђеловцу Дарко Павловић, управљач овог заштићеног подручја.

Другог дана фестивала у петак 12 августа, на Инфо пулту за природу представници ЈП „Србијашуме“, ШГ Пирот представиће природна добра Парк природе „Стара планина“ и Специјални резерват природе „Јерма“ и доделити „Карту“ за обилазак ових природних добара у трајању од два дана (једно ноћење). Специјални резерват природе „Увац“ представиће управљач „Резерват Увац“ д.о.о. и доделити „Карту“ за дводневни обилазак овог јединственог локалитета од светског значаја за заштиту природе.

ПП „Стара планина“ се одликује великим бројем биљних и животињских врста и њихових заједница, као и разноврсним екоситемима, објектима гео наслеђа (клисуре, извори, водопади...), лепотом и разноврсношћу предела, културним споменицима и очуваним народним градитељством.

СРП „Јерма“ предеона целина са комплексом долина и клисура импозантних литица, бројним значајним гео објектима (поткапине, пећине, јаме, вртаче и остењаци), водним појавама и процесима, станиште је многобројних представника угрожених врста.

СРП „Увац“ клисура са бројним, јединственим меандрима и високим кречњачким литицама. У кречњачким стенама развијени су бројни подземни облици карстног рељефа, међу којима се посебно истиче Ушачки пећински систем дужине 6 185 m. Знак распознавања резервата је белоглави суп (Gyps fulvus), једна од најређих врста лешинара на Балканском полуострву

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.