Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Унапређење капацитета за формирање Натура 2000 мреже заштићених подручја у Србији

У оквиру Пројекта „Дељење и примена чешког знања за унапређење система заштите природе у Србији“ (Sharing and Applying Czech Knowledge for Advancing Nature Conservation System in Serbia), UNDP (United Nations Development Programmе), организовао је почетком лета студијску посету Чешкој за представнике институција и организација ангажованих на успостављању система заштите Натура 2000 у Србији. Студијска посета реализована је уз експерте из DHP (Conservation и Integra Consulting) из Чешке Републике.

Током посете експерти из Србије имали су прилику да упознају искуство Чешке у успостављању мреже Natura 2000, као што је одабир Natura 2000 подручја, сакупљање и евалуацију података, развој националних критеријума за одабир подручја, као и одабир подручја за заштиту одређених врста биљака и животиња и типова станишта. Експерти из Чешке су овом приликом представили процес од транспозиције ЕУ законодавства и припремних активности, до конкретних активности на одабиру Natura 2000 подручја, укључујући и практичне примере са терена. Током студијске посете остварена је могућност учесницима да се сусретну са представницима кључних актера који се баве мрежом Natura 2000 у Чешкој, што је добар основ за покретање будуће сарадње и размену информација и искустава у овој области.

Током петодневног радног боравка у Чешкој, обављени су разговори са представницима Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Агенције за заштиту природе у Прагу, Управе Јужноморавског региона у Брну, управљача Заштићеног предела „Палава“ и Националног парка „Подији“ и са чешким експертима из DHP Conservation организације.

Примере добре праксе у успостављању и управљању Натура 2000 подручја, представници Србије имали су прилику да упознају током теренског обиласка Заштићеног предела „Палава“ и Националног парка „Подији“.

У студијској посети учествовали су представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Завода за заштиту природе Србије, Покрајинског завода за заштиту природе и UNDP-а, уз вођење чешких експерата из DHP Conservation. У студијској посети у име Завода учествовали су др Ненад Секулић и Мила Ристић.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.