Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Обука за интеграцију екосистемских услуга у развојно планирање

У Албанији, у месту Разем одржан је средином године петодневни регионални тренинг за процену и вредновање екосистемских услуга („Regional Training on Ecosystem Services Assessment and Valuation“). Тренинг је део пројекта „Ка јачању и планирању заштите природе у Југоисточној Европи“ („Towards Strengthened Conservation Planning in South-Eastern“), који реализује Светска унија за заштиту природе (IUCN).

Интерактивни тренинг имао је за циљ да уведе кључне аспекте екосистемских услуга у развојно планирање и то пре свега оне који се користе за изградњу људских капацитета и могу утицати на различите политике. Обука се заснивала на „Harvard Case Methodology“, која комбинује теоријске и практичне елементе кроз приступ „корак по корак“ и кроз који је могуће препознати и приказати вредност биодиверзитета и екосистемских услуга за планирање развоја. Учесници тренинга имали су прилку да науче да препознају екосистемске услуге које су битне за одређено подручје и да након тога изврше њихову евалуацију кроз шест корака и да кроз различите студије случаја вреднују екосистемске услуге, како би њихове вредности укључили у доношење политичких одлука.

У оквиру тренинга, реализован је и теренски излазак, како би се на конкретном примеру извршила евалуација екосистемских услуга. Целокупан тренинг обиловао је интересантним примерима и дискусијама које су биле врло корисне за све учеснике.

На тренингу су поред међународних и регионалних GIZ експерата учествовали представници земаља из региона: Србија, Црна Гора, Албанија, Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска. У раду тренинга у име Завода за заштиту природе Србије учествовао је инж. шумарства Владимир Николић.

Пројекат „Ка јачању и планирању заштите природе у Југоисточној Европи“ („Towards Strengthened Conservation Planning in South-Eastern“), финансира се од стране MAVA Фондације за природу, као и од ORF BD под-пројекта „Процена и вредновање екосистемских услуга као будући правац деловања у Југоисточној Еврпи“ („Ecosystem Services Assessment and Valuation for future course of action in South-East-Europe“), финансираног од стране Немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ) и имплементираног од стране Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ).

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.