Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Састанак поводом покретања иницијативе за пројекат враћања белоглавих супова на Стару планину

У визиторском центру ПП „Стара планина“ у Врелу, одржан је 01. септембра 2016. године сатанак заинтересованих страна у циљу иницирања пројекта реинтродукције белоглавог супа (Gyps fulvus) на Стару планину, као и покретања LIFE пројекта који би обухватио осам држава Балкана са темом заштите лешинара и успостављања коридора на миграторним путевима белоглавог супа са задатком повратка ове врсте као и три исчезле врсте лешинара на Балкан.

Полазећи од искустава рада два резервата СРП „Увац“ и СРП „Клисура реке Трешњице“, учесници састанка су разматрали мере за ширење белоглавих супова у источну Србију и подручје Старе планине кроз успостављање мреже хранилишта као најважније мере за повратак ове врсте, као и остале три врсте лешинара. На основу изнетих могућности и података учесници су се договрили да кроз будуће састанке и активности дефинишу оквир будућег деловања, припреме апликације за LIFE програм и договре кораке за реализацију предложеног програма.

У раду састанка учествовали су представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, ЈП „Србијашуме” – управљач Парка природе „Стара планина”, Светског фонда за природу (WWF), Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић”, Града Пирота, Специјалног резервата природе „Увац” и Специјалног резервата природе „Клисура реке Трешњице”. Завод за заштиту природе Србије на састанку су представљали орнитолози Братислав Грубач и Милош Радаковић и мр Данко Јовић, руководилац Канцеларије Завода у Нишу.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.