Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Посета експерта UNESCO за програм MAB Резервату биосфере „Голија-Студеница“

У оквиру активности везаних за израду Периодичног извештаја за Резерват биосфере „Голија-Студеница“, а у складу са смерницама UNESCO MAB комитета, у периоду од 06. до 08. септембра 2016. године, Србију је посетио саветник за MAB програм Петр Чупа, заменик директора чешког Резервата биосфере „Доња Морава“. Посета експерта из Чешке реализована је у организацији Комисије за UNESCO и сталне делегације Републике Србије при UNESCO и ЈП „Србијашуме“, управљача Резерватом „Голија-Студеница“, уз стручну подршку Завода за заштиту природе Србије, како би се унапредио рад на утврђивању заштитних зона у Резервату и донео стратешки Акциони план управљања.

У циљу представљања каратеристика и планова заштите и управљања јединог резервата биосфере у Србији, увод у обилазак терена, представљао је састанак одржан првог дана посете MAB експерта Петр Чупе, у Управној згради ЈП „Србијашуме“ у Београду. Састанак је отворила Гордана Јанчић, извршни директор ЈП „Србијашуме“ представљајући вредности, модел и планове управљања Резерватом биосфере „Голија-Студеница“ и Парком природе „Голија“ у оквиру кога се налази. Даље планове за унапређење система управљања Резерватом кроз три зоне заштите (централна зона „core zone”, заштитна зона „buffer zone” и прелазна-развојна зона „tranzition zone”), представила је Биљана Крстески, дипл. инж. шумарства из Завода за заштиту природе Србије. Овом приликом, подршку представљеним плановима кроз националну легислативу, у име Министарства за пољопривреду и заштиту животне средине истакла је Александра Дошлић, начелник одељења за заштићена подручја. О активностима у имплементацији MAB програма у Србији говорила је Јамсмина Татарац из Министарства иностраних послова.

Теренски обилазак Голије започет је пријемом делегације за израду Периодичног извештаја за Резерват биосфере „Голија-Студеница“, у кабинету председника општине Ивањице, Зорана Лазовића. Представљајући свој тим сарадника, г-дин Лазовић је истакао значај резервата за општину и голијска села, и пуну сарадњу коју ће општина пружити да се у остварењу развојних циљева, као што су побољшање путне инфраструктуре и ски туризма, испоштују сви услови заштите природе. Уједно, председник општине је најавио реализацију иницијативе за отварање Универзитета у природи на Голији. Као подстицај Општини на овом плану, г-дин Чупа је указао на примере добре праксе у програмима одрживог развоја локалних заједница у чешком Резервату биосфере „Доња Морава“, као што су успоствљање стаза за нордијско скијање и брендирање производа и услуга са простора резервата биосфере.

Након састанка у општини, обилазак је усмерен на локалитете у резервату као што су Римски мост, Дајићко језеро, Изубра, Испоснице и др, како би се сагледеле опције за зонирање простора. Овом приликом, експерт из Чешке имао је могућност да види локалитете који се инфраструктурно развијају за спортске и рекреативно-образовне програме као што су Беле воде где се налази Визиторски центар, Одвраћеница и Голијска река. Током обиласка, експертски тим је имао више разговара са мештанима голиских села о даљим плановима везаним за зоне заштите, и то у Куманици, Дајићима и селу Комадине где се уз границе резервата развија туристички етно комплекс Голијски конаци. О томе како доживљавају резерват природе и каква су им очекивања, са чланови тима разговарали су председник МЗ Девићи, највећег села на Голији и мештани села Рудно, где се налазе домаћинства која се више година баве сеоским и етно туризмом.

Трећи дан посете био је посвећен представљању културолошких вредности и споменика културе од изузетног националног значаја као што су манастири Придворица и Градац. Посебан значај у оквиру теренског обиласка представљала је посета манастиру Студеница, који као Светска природна баштина чини резерват јединственим заштићеним подручјем као природно и културно добро од светског значаја.

Завршницу посете и обиласка подручја Резервата биосфере „Голија-Студеница“, представљао је састанак одржан 08. септембра у просторијама ЈП „Србијашуме“, ШГ Ивањица, када je саветник UNESCO MAB програма Петр Чупа, похвалио активности ЈП „Србијашуме“ и Завода за заштиту природе Србије у имплементацији смерница од стране MAB комитета поводом израде Периодичног извештаја за Резерват биосфере „Голија-Студеница“ и овом приликом дао техничка упутства и стручне савете за израду финалног документа. Финални докумет UNESCO MAB комитету биће прослеђен до 30. септембра 2016. године.

У реализацији посете Резервату биосфере „Голија-Студеница“ учествовали су: представници ЈП „Србијашуме“ Гордана Јанчић, извршни директор, Дејан Милетић, руководилац Одељења за заштиту шума и заштићених подручја, Петар Поповић, директор ШГ „Голија – Ивањица“, Иван Златић, самостални референт за приватне шуме и заштиту животне средине, Драгољуб Шеклер, управник РЈ Парк природе „Голија“, представник Општине Ивањица Драгослав Николић из Канцеларије за локални економски развој и Завода за заштиту природе Србије, стручни сарадник Биљана Крстески, дипл. инж. шумарства и Наташа Панић, руководилац Групе за образовно-издавачку делатност и комуникације.

Брошуру о Резервату биосфере „Голија-Студеница“ можете преузети овде.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.