Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Mеђународна конференција био-наука у Новом Саду

У периоду од 19. до 21. септембра 2016. године, у организацији Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, одржaна je Међународна конференција IBSC 2016 (The International Bioscience Conference and the 6th International PSU – UNS Bioscience Conference IBSC 2016). Конференција се одржава сваке друге године и представља резултат дугорочне сарадње Универзитета Принц Сонкгала са Тајланда и Универзитета у Новом Саду.

На конференцији која је окупила више од 200 стручњака из света посебан нагласак стављен је на теме: Биодиверзитет и заштита животне средине, Психологија живих организама, Биотехнологије, Биоинжењеринг, Биоактивни природни продукти – биохемија и биофармакологија и пољопривреда, Науке о храни и технологије. Представљени радови на Конференцији омогућили су размену најновијих знања, екпсертиза, резултата и идеја у био-наукама, у опсегу од фундаменталних до примењених индустријских истраживања, и тиме јачање веза између науке и индустрије у постизању општег циља стварања иновативних приступа у решавању кључних изазова са којима се друштво данас сусреће.

У окивру учешћа на Конференцији, стручни сарадници Завода за заштиту природе Србије представили су два рада из области заштите природе и биодиверзитета. Рад аутора Драгане Остојић, Александра Драгишића и Владимира Николића „Forest Reserves in Serbia – the State, Distribution and Synecology“ (Шумски резервати у Србији – стање, дистрибуција и синекологија) презентовао је инг. шумарства Владимир Николић. Други рад, „Exploitation of Threatеned non - CITES and New Discoverеd Reptile Species“ (Угожене врсте које нису на CITES листи и нове откривене врсте гмизаваца) представио је аутор, Миливоје Крвавац.

Конференција је посебно била значајна за младе научнике, који су имали прилику да на међународном скупу изложе резултате својих истраживања.

Више информација о Конференцији можете наћи на web адреси: https://ibsc2016.pmf.uns.ac.rs/

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.