Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Међународна конференција „Праћење и управљање посетиоцима у рекреативним и заштићеним подручјима“

Осма Међународна конференција о праћењу и управљању посетиоцима у рекреативним и заштићеним подручјима („Monitoring and Management of Visitors in Recreation and Protected Areas“- MMV), одржана је у Ректорату Универзитета у Новом Саду, у периоду од 26. до 30. септембра 2016. године.

Конференција се одржава на годишњем нивоу, у циљу унапређења вођења и управљања активностима, понашањем и интересовањима посетилаца рекреативних и заштићених подручја и тиме њиховог задовољства боравком у природи. Прва MMV конференција одржана је у Бечу 2002. године када су се окупили научници из различитих дисциплина и сектора, од еколошког до привредног. Осма MMV конференција у Новом Саду одржана је на тему „Сарадња изван граница и скала“ (Cooperation across borders and scales”).

На осмој Конференцији одржаној у Новом Саду учествовали су представници институција и организација које су активне у развоју туризма у заштићеним подручјима и њихови управљачи из преко 40 земаља из целог света, како би разменом нових сазнања и искустава омогућили да све веће интересовање за посете овим подручјима буде у складу са њиховим носећим капацитетима (број посета који не ремети еколошке услове и природне особености подручја). У оквиру програма отварања Конференције, учесницима се обратио и мр Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије, истичући да „наша заштићена подручја нису изолована острва, већ делови јединствене природне баштине и да сарадња у оквиру мрежа заштићених подручја, која превазилазе националне оквире, представља неопходну карику за успешну заштиту и тиме успешне програме за посетиоце“. Директор Завода, г. Драгишић је овом приликом рекао да „размена знања води ка новим видовима сарадње у унапређењу заштићених подручја и примени нових метода и технологија у њиховом установљавању као полигона за разумевање природе и одрживи развој локалних средина“.

Након уводних излагања, рад конференције одвијао се у оквиру четири сесије: Посетиоци и локална заједница, Планирање туризма у заштићеним подручјима за рекреацију, Управљање посетама и заштита природе, Локални (регионални) развој и заштићена подручја. Заштићена подручја у Србији, учесници су били у могућности да упознају у оквиру две екскурзије које су биле организоване у оквиру Конференције.

О Конфернцији више информација можете сазнати на: http://www.dgt.uns.ac.rs/mmv8/presentations.php

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.