Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Радионица о мултиспецијском Акционом плану за европске лешинаре

Радионица за заштиту популације лешинара Европе, Централне Азије и Блиског Истока (European Vulture Multi-species Action Plan Workshop), одржана је у Националном парку Монфрагуе у Шпанији од 25. до 29. октобра 2016. године. Преко 70 учесника из 25 земаља и преко 50 различитих организација окупило се и дискутовало о проблемима и приоритетима заштите лешинара у циљу да се припреми европски део мултиспецијског Акционог плана за заштиту афричко-евроазијских лешинара.

Радионица је одржана у циљу даљег развоја и имплементације иницијативе коју су у новембру 2014. године покренуле експертске групе укључене у рад Конвенције о миграторним врстама (CMS), усвајањем резолуције о развоју мултиспецијског Акционог плана за заштиту Афричких и Евроазијских лешинара (Vulture MsAP), под покровитељством меморандума за разумевање заштите миграторних птица грабљивица у Африци и Евроазији (Memorandum of Understanding on the Conservation of Migratory Birds of Prey in Africa and Eurasia, скраћено Raptors MoU).

Сврха израде мултиспецијског Акционог плана за заштиту Афричких и Евроазијских лешинара је да се изгради свеобухватан стратешки план који покрива целе географске просторе (најмање 124 државе) Африке, Европе и Азије за 15 врста лешинара Старога света и да промовише заједничку сарадњу и координисане међународне акције заштите. Као циљне врсте у заједничким активностима заштите на радионици су разматране четири врсте европских лешинара: брадан Gypaetus barbatus, бела кања Neophron percnopterus, црни стрвинар Aegypius monachus и белоглави суп Gyps fulvus.

Деловање кроз активности дефинисане мултиспецијским Акционим планом за заштиту Афричких и Евроазијских лешинара (Vulture MsAP) датих на радионици у НП Монфрагуе, везано је за ублажавање и отклањање главних опасности за лешинаре широм њихових ареала и ограничавајућих фактора за њихов опoравак као што су: употреба отрова (у које спадају и пестициди) за убијање предатора или других дивљих врста, где су лешинари колатералне жртве, затим ветеринарски лекови, као и одобрење за коришћење у Европи ветеринарског анти-имфламаторног лека диклофенака, изузетно отровног за лешинаре, који је изазвао масивни колапс популације лешинара у Азији. У оквиру овог Акционог плана радиће се и на усаглашавању активности везаних и за претње губитка станишта, опадање расположиве количине хране, фрагментацију преосталих популација, директна прогањања, узнемиравање од људи, колизију са инфраструктурним објектима, као што су ветрогенератори и високонапонски каблови и електрокуција на електричним стубовима.

Избор Екстрамадуре као места одржавања једног оваквог скупа за лешинаре није случајна коинциденција. Екстрамадура је веома значајна област за лешинаре у свету, у којој се налази импресивна популација црног стрвинара (900 парова), више него 3000 парова белоглавих супова и око 170 парова крајње угрожених белих кања.

Фондација за заштиту лешинара (Vulture Conservation Foundation или VCF) као главна организација за кородинацију акција на простору Европе, Централне Азије и Блиског Истока, организовала је радионицу за експерте из овог региона. Радионицу су финансијски подржали CMS (Coordinating Unit of the Raptors MoU) и бројне шпанске државне организације: Diputaciоn de Cаceres, Direcciоn General de Turismo, Direcciоn General de Medio Ambiente и Junta de Extremadura (Regional Government of Extremadura) и National Park of Monfrague.

У раду експертског тима на радионици о мултиспецијском Акционом плану за лешинаре Европе, Централне Азије и Блсиког истока учествовао је представник Завода за заштиту природе Србије, орнитолог Братислав Грубач. Такође, на овој радионици учествовали су као представници из Србије и др Саша Маринковић (Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“) и Урош Пантовић (Друштво за заштиту и истраживање птица Србије).

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.