Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Поводом 175 година САНУ одржан научни скуп „Еколошки и економски значај фауне Србије“

У оквиру обележавања 175 година од оснивања Српске академије наука и уметности и Академијског одбора за проучавање фауне Србије у Свечаној сали САНУ одржан je 17. новермбра 2016. године научни скуп под називом „Еколошки и економски значај фауне Србије“.

Скуп су отворили академик Владимир Костић, председник САНУ и дописни члан Радмила Петановић, председник Академијског одбора за проучавање фауне Србије. Испред Министарсва пољопривреде и заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије присутнима се обратио и директор Завода мр Александар Драгишић и пожелевши успешан рад нагалсио да резултати скупа представљају важан сегмент националног одговорног деловања за подржавање циљева националне политике у области заштити природе и Конвенције о биолошкој разноврсности и у спровођењу међународног Стратешког плана за биодиверзитет за период 2011-2020. године, а у оквиру којих је неопходно и сагледавање утицаја сектора пољопривреде, рибарства, шумарства и туризма на биодиверзитет и услуге екосистема.

Овом приликом, директор Завода г-дин Драгишић, такође је напоменуо да је један од основних циљева Стратегије биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године, приступ и расподела добити и економско вредновање будући да је у току јавни увид о Стратегији заштите природе којом се утврђују дугорочни плански оквир и политика интегралне заштите природе укључујући очување биодиверзитета, предела и геонаслеђа, а који је огласило Министарство пољопривреде и заштите животне средине на свом сајту. Имајући у виду да се почетком децембра ове године у Канкуну у Мексику одржава 13. Конференција држава потписница Конвенције о биолошкој разноврсности (CBD), за коју је припремљен и „Нацрт Декларације из Канкуна о интегрисању приступа за очување и одрживо коришћење биодиверзитета за добробит човечанства“ директор Завода је у поздравној речи указао на први навод у Декларацији а то је: „будући да живот зависи од очувања и одрживог коришћења биодиверзитета, као и услуга екосистема које обезбеђује, неопходно је живети у складу са природом, као суштинским условом за добробит човечанства“.

У оквиру скупа одржано су презентације 13 радова:

- Очување и вредновање биодиверзитета: концепт екосистемских услуга и биолошки ресурси фауне;

- Фауна сисара Србије - вредновање функционалне улоге и значаја врста у екосистемима;

- О важности птица: примери егзистенцијалне вредности и практичног значаја у Србији;

- Водоземци у Србији данас и сутра – еколошки и економски значај;

- Квалитативно-квантитативне промене ихтиофауне у проточним дунавским акумулацијама после изградње брана ђердапских хидроелектрана;

- Аквакултура у служби заштите угрожених врста риба у Србији;

- Макроинвертебрате текућих вода Србије и њихов биоиндикаторски значај у процени квалитета воде;

- Морфолошке структуре неких представника ентомофауне Србије као модели у биомиметици;

- Jестиви инсекти - безбедна храна за људе и домаће животиње;

- Комплекси браконидних оса (Hymenoptera, Ichneumonoidea, Braconidae) у Србији и њихов значај у биолошкој контроли;

- Еколошки и економски значај фауне надфамилије Chalcidoidea Србије (Insecta: Hymenoptera);

- Инсекти и гриње у фауни Србије од значаја за класичну биолошку контролу корова;

- Функционално-еколошки статус, угроженост и економско вредновање инсеката опрашивача у Србији.

Основне информације презентованих радова публиковане су у Књизи сажетка, коју можете преузети овде

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.