Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Семинар о успостављању система за примену оцене прихватљивости у Републици Србији

У организацији EU TAIEX програма (Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission) и Министарства пољопривреде и заштите животне средине, у Београду је у периоду 24-25.11.2016. године одржан семинар ,,Успостављање система за примену Оцене прихватљивости у Републици Србији” (Workshop on Establishment of an Appropriate Habitat Assessment System).

Семинар је организован у циљу побољшања капацитета релевантних учесника на националном и регионалном нивоу који су одговорни за имплементацију Директиве о стаништима и Директиве о птицама и спровођење националног система за Оцену прихватљивости као најважнијег алата заштите природе за будућу мрежу Natura 2000. У складу са Законом о заштити природе, потпуна процедура за Оцену прихватљивости биће регулисана у складу са Уредбом о оцени прихватљивости чији је нацрт донет, а који је планирано да буде и усвојен од стране Владе у последњем кварталу 2016. године.

Уз основне информације о законодавном оквиру за успостављање Оцене прихватљивости у Републици Србији, Стратешкој процени утицаја на животну средину и Процени утицаја на животну средину и примерима из праксе на националном нивоу, на семинару су своја искуства у односу на спровођење Оцене прихватљивости, везе са Стратешком проценом и Проценом утицаја на животну средину и студијама случаја, презентовали и представници чланица ЕУ, управних органа Хрватске и Шпаније и Агенције за заштиту животне средине Аустрије.

На крају радионице, која је протекла уз дискусију, презентовани су закључци и дати предлози за даље активности у вези израде Уредбе о оцени прихватљивости, дефинисања целокупног поступка њеног спровођења и повезивања са другим законима, секторским политикама и укључивања осталих заинтересованих страна.

У раду Семинара учествовали су представници државних органа и организација: Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства рударства и енергетике, Завода за заштиту природе Србије, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајинског завод за заштиту природе, Града Београд, Факултета за безбедност и управљачи заштићених подручја. Завод за заштиту природе Србије, овим поводом представљали су стручни сарадници др Ненад Секулић и мр Верица Стојановић

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.