Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

IV сусрет организација за заштиту природе „ПАРТНЕРСТВОМ КА ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ“

Завод за заштиту природе Србије организује IV сусрет организација за заштиту природе „ПАРТНЕРСТВОМ КА ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ“ у четвртак, 22. децембра 2016. године у Београду са почетком у 12 часова у седишту Завода за заштиту природе Србије (Др Ивана Рибара 91, Нови Београд).

Сусрет има за циљ да окупљањем свих релевантних институција и организација које се баве заштитом природе (државне институције, управљачи заштићених природних добара, невладине и друге организације цивилног друштва) укаже на важност сарадње свих субјеката у овој области, као и да подстакне даље умрежавање организација цивилног друштва у овој области.

Главне теме скупа биће посвећене сарадњи у реализацији пројеката и програма установљавања националне еколошке мреже и израде црвених листа и књига угрожених врста у Србији, као и стратешких докумената у заштити природе, био и гео диверзитета.

Учесницима скупа овим поводом обратиће се представници Министарства за пољопривреду и заштиту животне средине, Завода за заштиту природе Србије, Биолошког факултета Универзитета у Београду, Департмана за биологију и екологију ПМФ-а Универзитета у Новом Саду, Друштва за проучавање и заштиту птица Србије и GIZ Србије (програм биодиверзитета/ORF BD).

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.