Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

О приоритетима у заштити природе на IV скупу „Партнерством ка заштити природе“

Четврти годишњи скуп организација за заштиту природе „Партнерством ка заштити природе“, одржан је 22. децембра 2016. године у Заводу за заштиту природе Србије. Скуп је окупио бројне представнике државних органа, стручних установа, високошколских организација и невладиних организација, како би кроз дијалог стручне и заинтересоване јавности унапредили даљу координацију акција и сарадње владиног и невладиног сектора у унапређењу стандарда и праксе у заштити природе.

Окосница рада скупа организација и институција за заштиту природе била је тема сарадње у реализацији пројеката и програма установљавања националне еколошке мреже и израде црвених листа и књига угрожених врста у Србији, као и имплементацији стратешких докумената у заштити природе, био- и геодиверзитета.

Рад скупа отворила је др Стана Божовић, државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине, поручивши да „постизање циљева заштите природе захтева, пре свега, успостављање ефикасних механизама за добијање одговарајућих информација и података за вредновање биодиверзитета, утврђивање фактора угрожавања и процену степена угрожености природних ресурса“. Државни секретар, Стана Божовић је истакла резултате у раду у области заштите природе, рекавши да је „Министарство пољопривреде и заштите животне средине, у складу са стратешким циљем Републике Србије, у току предприступних активности за чланство Републике Србије у Европску Унију, учинило значајне напоре у развоју законодавства заштите природе и интеграције очувања и одрживог коришћења биодиверзитета, у секторске политике и законодавство, као и мобилизацији неопходних ресурса за транспозицију и имплементацију ЕУ законодавства у области заштите природе.“ И овом приликом најавила је да су „у току интензивне активности на реализацији пројекта ИПА 2012 „Изградња капацитета за спровођење правних тековина Европске Уније у области заштите природе – успостављање Натура 2000”, који има за циљ јачање капацитета за имплементацију ЕУ Директива о стаништима и птицама и успостављање еколошке мреже Натура 2000, као и да је у плану нови пројекат ИПА 2016 Натура 2000, ради финализације идентификације европске еколошке мреже Натура 2000 у Републици Србији и јачања капацитета за њен функционални развој ради очувања приоритетних типова станишта и врста од међународног значаја“. У поздравном говору, државни секретар С. Божовић, такође је навела стратешке процесе и документа која ће омогућити имплементацију европских стандарда у заштити природе као што је ревизија Стратегије о биолошкој разноврсности Републике Србије и Нацрт Стратегије заштите природе који уједно представљају и дају смернице рада од националног значаја за заштиту природе.

Директор Завода мр Александар Драгишић обратио се скупу изражавајући задовољство што Завод постаје традиционално место окупљања свих оних који својим радом и залагањем настоје да унапреде заштиту природе и остваре стратешке циљеве у овој области. Он је истакао неколико активности Завода у одлазећој години који представљају значајан искорак у заштити природе, као што су истраживања у циљу стављања нових подручја под заштиту, стручни надзори и друге послове усмерене на очување заштићених подручја и повећање територије Србије под заштитом. Завршено је 6 студија заштите природе за нова заштићена подручја - Парк природе „Радан“, Парк природе „Мојстирско-Драшке планине“, Предео изузетних одлика „Маљен“, Предео изузетних одлика „Столови“, Заштићено станиште „Зимовалиште малог вранца“ и Заштићено станиште „Толинци“. Завршено је 9 студија заштите за природна добра која су већ имала статус заштићеног подручја и Стручна основа за измене и допуне режима заштите у Парку природе „Голија“, и учешће у допуни периодичног извештаја за Резерват биосфере „Голија-Студеница“, истакао је директор Завода г. Драгишић. Обраћајући се учесницима у поздравном говору, г. Драгишић као посебан значајан сегмент даљег ангажовања у заштити природе, истакао успостављање еколошке мреже у Републици Србији, са акцентом на еколошку мрежу NATURA 2000, будућ да је „Natura 2000 у овом моменту наш примарни задатак, како би се Србија укључила у еколошку мрежу Европске уније и представља стратешки циљ који ће допринети остваривању Поглавља 27 у преговорима са EU“.

„У том циљу је, на основу уговора о реализацији пројекта „Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије“, закљученог са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, започета и реализација два Уговора од највишег значаја за процес успостављања еколошке мреже у Србији, рекао је директор Завода, поручивши да је „за овако значајне задатке у заштити природе, потребно партнерство свих који се баве заштитом природе“

У име Биолошког факултета Универзитета у Београду, присутнима се овом приликом обратио декан проф. др Жељко Томановић, који је нагласио потребу повезивања стручних и научних институција. О даљој сарадњи на постављању резултата научних истраживања као инструмената за заштиту природе, поздравивши скуп говорио је проф. др Горан Аначков, директор Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.

На скупу су одржане четири презентације у циљу представљања најважнијих пројеката заштите природе, чија реализација се очекује и у 2017. години:

- Презентацију о актуелностима и смерницама у заштити природе, одржала је Александра Дошлић, начелник Одсека за заштићена подручја (Министарство пољопривреде и заштите животне средине);

- Резултате у установљавању црвених листа одабраних врста и еколошких мрежа у Србији, презентовао је проф. др Дмитар Лакушић, руководилац пројекта (Биолошки факултет, Универзитет у Београду);

- Презентацију о изради црвене књиге птица Србије и о птицама у еколошкој мрежи Републике Србије, представио је Димитрије Радишић у име реализатора пројекта Департмана за екологију и биологију ПМФ-а и Друштва за заштиту и проучавање птица Србије.

- Бидивезитет у фокусу – регионална подршка позиционирању и очувању биодивезитета у Југоисточној Европи, презентација је коју је одржала Кристина Кујунџић, програм менаџер из Отворених регионалних фондова за Југоисточну Европу – програм биодиверзитета /ORF BD.

Након уводних речи и презентација, отворена је дискусија када су представници присутних институција и организација исказали своје мишљење, могућности и потребе за укључивање у процес прикупљања података у циљу израде црвених листа и књига, као и формирању еколошке мреже као инструмената за унапређење управљања заштићеним подручјима и њихог одрживог развоја.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.