Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Презентација светских стратешких докумената у заштити природе са IUCN Светског конгерса заштите природе 2016. „Планета на раскршћу“

У просторијама Завода за заштиту природе Србије у Београду, 31. јануара 2017. године, представници IUCN-a (Светска унија за заштиту природе, Канцеларија у Београду), представиће најновија стратешка документа у заштити природе промовисана на IUCN Светском конгресу заштите природе, одржаном средином 2016. године на Хавајима.

Овом приликом биће представљени: Извештај о стању заштићених подручја и угрожености врста, Зелена листа заштићених подручја, Црвена листа екосистема, Смернице за професионализацију заштићених подручја и Еколошки приступ ублажавању климатских промена и ревитализацији шумских екоситема.

Након презентација, учесници ће у оквиру дискусија размотрити могућности имплементације најновијих смерница и методологија рада у пракси заштите код нас, као и могућности даље сарадње са IUCN у области унапређења капацитета за реализацију програма активне заштите и управљања заштићеним подручјима.

Рад скупа отвориће мр Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије и Борис Ерг, директор Канцеларије у Београду Светске уније за заштиту природе (IUCN).

Програм догађаја можете преузети овде.

Сваке четири године одржава се IUCN Светски конгрес заштите – јединствен, највећи и најдемократскији догађај у заштити природе који окупља стручњаке како би разменили мишљења и понудили одговоре за велике изазове са којима се суочава човечанство. Под слоганом „Планета на раскршћу“, овогодишњи IUCN Конгрес одржан је у септембру на Хавајима, САД и сматра се несумњиво најуспешнијим до сада са рекордним учешћем више од 10.000 учесника. IUCN Конгрес је окупио представнике држава и организација цивилног сектора, духовне и племенске вође, стручњаке и приватни сектор да заједно донесу одлуке о начину на који бисмо могли да се суочимо са одлучујућим изазовима заштите и одрживог развоја. Њихове заједничке одлуке су представљене као Хавајске одлуке, документ који формулише препоруке за човечанство на раскршћу и у ком се потврђује заједничка спремност свих учесника IUCN Конгреса да направе дубоке промене у свакодневници људског друштва на земљи, а пре свега у томе да наши начини производње и потрошње постану у већој мери одрживи. Једна од нових резолуција везана је за екотуризам и тражи од IUCN-a да се ангажује око унапређења дефиниција и стандарда у области екотуризма, као и подизања капацитета на глобалном нивоу.

Током IUCN Конгреса представљени су и нови подаци IUCN. Неке од кључних иницијатива које су представљене на IUCN Конгресу су:

• IUCN Кључна подручја за биодиверзитет (KBAs)

Глобално договорени стандард за одређивање најзначајнијих подручја за заштиту биодиверзитета, што је значајан корак у смислу консолидовања заједничког приступа заштити на глобалном нивоу. CBD и други глобални процеси ће промовисати KBAs као метод за одређивање подручја од значаја за заштиту, а земље ће пратити овај приступ. У Европи ће се и даље следити приступ Natura 2000.

http://www.kbaconsultation.org/

• Crvena lista ekosistema (RLE)

Нови глобални стандард за процену стања и ризика по екосистеме на планети, који је применљив на локалном, националном, регионалнм и глобалном нивоу. Научно заснована процена стања екосистема ће подићи свест о претњама по екосистеме и како би њихова промена или губитак утицали на људе, и показати како боље управљање екосистемима може умањити ризике и побољшати отпорност и прилагодљивост заједница. IUCN Црвена листа екосистема омогућава боље коришћење ограничених ресурса наше планете.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.