Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Заштићена подручја и EuroVelo бициклистичке руте

Представници Завода за заштиту природе Србије представиће потенцијале и значај заштићених подручја за развој одрживог и рекреативног туризма на примеру бициклизма, у оквиру презентације пројекта EuroVelo Парк - Царска бара, 02. фебруара 2017. године у Зрењанину.

EuroVelo Европска мрежа бициклистичких рута, покренута је од стране Европске бициклистичке федерације (ECF), да развије мрежу квалитетних бициклистичких рута које повезују све земље у Европи.

Последњих година многе локалне самоуправе предузимају низ активности у развоју бициклизма и знања у овој области се проширују како би се успотавио ситем бициклистичких стаза који је у функцији одрживог развоја и туризма локалних заједница. У том циљу, покренут је Пројекат EuroVelo паркови у Србији који представља одрживо тржиште кроз јавно-приватно партнерство развојем бициклистичких рута које пролазе кроз Србију, којим ће се дефинисати најважнији општи параметри и стандарди EuroVelo паркова и тиме одржавања бициклистичких рута, садржаја и услуга на овим трасама у сарадњи свих партнера у Пројекту.

Кроз Србију тренутно пролази рута EuroVelo 6 која прати ток Дунава. На овој рути налази се 17 заштићених подручја.

Програм презентације Пројекта EuroVelo Парк Царска бара можете преузети овде.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.