Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Од постојећих података о врстама до успостављања еколошке мреже

У циљу представљања резултата и достигнућа у развоју националне еколошке мреже, 23. јануара 2017. године, у свечаној сали Ректората Универзитета у Београду одржан је скуп о еколошким мрежама „Од постојећих података о врстама до успостављања еколошке мреже и активне заштите биодиверзитета Србије.” у организацији Биолошког факултета у Београду и Завода за зашиту природе Србије.

Овом приликом презентовани су резултати рада I фазе у развоју националне еколошке мреже кроз реализацију пројекта „Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије“, на основу Уговора склопљеног између Завода за заштиту природе Србије и Министарства пољопривреде и заштите животне средине. На основу овог Уговора, пројекат је формално започет крајем децембра 2015. године, када је Завод за заштиту природе Србије закључио два Уговора.

Први Уговор о достављању података и обављању услуга за типове станишта и остале групе (маховине, васкуларне биљке, фауна бескичмењака, фауна риба, фауна водоземаца, фауна гмизаваца, фауна сисара и гљиве), везаним за успостављање еколошке мреже у Републици Србији, реализује се са Биолошким факултетом Универзитета у Београду.Други Уговор о достављању података и обављању услуга о птицама везаним за успостављање еколошке мреже у Републици Србији реализује Друштво за заштиту и проучавање птица Србије из Новог Сада. Упоредо са овим, реализује се и уговор са Биолошким факултетом Универзитета у Београду „Израда Црвених листа одабраних група биљака, бескичмењака, кичмењака и гљива у Републици Србији“.

Рад скупа отврила је др Стана Божовић, државни сектретар Министарства пољопривреде и жовтне средине истучући значај и подршку даљим настајањима у успостављању еколошке мреже за национални систем заштите природе и испуњавање станадарда за улалазак у систем евроских заштићених подручја Natura 2000, као битног сегмета преговрачког Поглавља 27 за приступање ЕУ.

Главне разултате у првој фази развоја еколошке мреже у поздравној речи истако је мр Александар Драгишић, истичући да је „у кратком року од почетка реализације Пројекта, постављена основа за професионални развој и управљање националном еколошком мрежом, имајући пре свегасу виду да је урађена листа потенцијално угрожених врста Србије, на којима се налази 3 526 таксона и База података о дистрибуцији потенцијално угрожених врста и станишта Србије, са унетим 11 072 података о стаништима и 71 331 податак о врстама, као и листа за заштиту приоритетних врста птица са издвојених 313 таксона за потребе успостављања еколошке мреже“. Овом приликом, директор Завода г. Драгишић најавио је ће током 2017. године бити објављена Црвене књиге фауне III – Птице“.

O значају научног рада у установљавању еколошких мрежа и изради црвених листа и књига у поздравној речи говорили су декан Биолошког факултета у Београду проф. др. Жељко Томановић и проф др Горан Анчков, директор Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Новом Саду. Успешан рад скупа и подршку даљем раду у развоју еколошких мрежа у поздравној речи нагласио је и проф др Живосалв Тешић, проректор Унивезитета у Београду.

Резултате Пројеката“Подаци и услуге везани за успостављање еколошке мреже (ЈН бр. ОП 01/2015) и израду Црвених књига и Црвених листа флоре, фауне и гљива на територији Републике Србије представио је проф др Дмитар Лакушић (Биолошки факултет у Београду) у оквиру презентације на тему „Од постојећих података о врстама и стаништима до успостављања еколошке мреже и активне заштите биодиверзитета Србије“.

У презентацији „У сусрет успостављању, еколошке мреже на територији Републике Србије“ , рад на изради базе података станишта и врста у функцији развоја еколошке мреже представила је проф др Јасмина Шинжар –Секулић (Биолошки факултет у Београд). О активности у изради Црвених књига флоре, фауне и гљива на територији Републике Србије, говорила је, проф др Гордана Томовић (Биолошки факултет у Београду). Јoш jeдну Црвeну књигу фaунe Србиje – 3 том- птицe и рад на успостављању еколошке мреже за орнитфауну Србије презентовао је Димитрије Радишић (Департмана за биологију и екологију, ПМФ у Новом Саду и Друштво за заштиту и проучавање птица Србије).

У раду скупа учествоали су представници националних стручних и научних институција и организација владиног и невладиног сектора у области заштите природе констатујући да је формирањем база података остварен предуслов да научни резултати и подаци имају употребну вредност у заштити природе, за планирање, уређење и коришћење простора, природних ресурса, заштићених подручја и еколошке мреже.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.