Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Развој ЕуроВело паркова и бициклистичке руте у Србији

У Зрењанину је на дан обележавања Светског дана влажних станишта 02. фебруара 2017. године у Барокној сали Градске куће, одржана веома успешна презентација пројектa ЕуроВело парк Царска бара, уз учешће свих носилаца пројекта – представника „Крим“ алијансе јавно-приватног партнерства, Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, картографије „Хубер“, туристичких организација Војводине и Зрењанина, Јавне установе „Резервати природе“ и Града Зрењанина“.

Еуро Вело је европска мрежа бициклистичких рута, покренута од стране Европске бициклистичке федерације (ECF) како би се успоставила мрежа квалитетних бициклистичких рута које повезују све земље у Европи. Кроз Србију пролазе европске бициклистичке Еуро Вело 6, 11 и 13 руте.

ЕуроВеоло паркови у Србији је пројекат који представља одрживо тржиште кроз јавно-приватно партнерство развојем бициклистичких рута које пролазе кроз Србију, како би се координисано спровео и побољшао квалитет бициклистичких стаза, садржаја, услуга и сарадње.

Скуп поводом презентације пројекта ЕуроВело парк Царкса бара, отворио је Саша Сантовац заменик градоначелника Зрењанина. Поздравну реч на отварању скупа одржао је мр Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије и овом приликом указао на подршку Завода у развоју ЕуроВело паркова у Србији, истичући потенцијале заштићених подручја за развој бициклизма као елемента одрживог туризма. Скуп је поздравила и Тања Јакшић, координатор C:R:E:A:M JПП Алијанса.

Поводом представљања значаја пројекта одржане су презентације:

- „Подручја од изузетног значаја у Србији за развој рекреативног туризма – Национални паркови“, др Ненад Секулић (начелник Одељења за биодивезитет Завода за заштиту природе Србије);

- „Одрживи регионални развој кроз јавно-приватно партнерство, Холистички приступ и животни циклус Пројекта, Зоран Јелић (EU PP Cordinator CREAM ALLIANCE);

- Значај и развој ЕуроВело паркова, Франц Хубер (картографија Хубер);

- Значај ЕуроВело паркова за развој туризма у Банату, Зоран Љуботина (директор туристичке организације града Зрењанина;

- Значај Еуровело паркова за промоцију заштићених подручја, Дејан Јованов (директор ЈУ „Резервати природе“, Зрењанин);

- Допринос ЕуроВело паркова унапређењу бициклистичког туризма у Војводини, Петар Варју (Туристичка организација Војводине).

У циљу реализације пројекта ЕуроВело Царска бара под покровитељством немачке асоцијације картографа „Хубер“, основано је удружење у режији Града Зрењанина, Туристичке организације Зрењанин и Јавне установе „Резервати природе“, у циљу афирмације бајк туризма који је све популарнији у свету и код нас. Разовј бициклистичког туризма у Зрењанину ослањаће се на руте 6 и 11 које пролазе ободима Баната.

Презентацији Пројекта присуствали су бројни заинтересовани представници локалних заједница за даљи развој пројекта ЕуроВело Царска бара из града и насељених места, челници установа и хотелски радници.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.