Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Пронађене илeгалне замке за хватање строго заштићених врста птица певачица на Брестовачком језеру

Приликом стручног обиласка Брестовачког језера 01. фебруара 2017. године, орнитолог Завода пронашао је постављене замке за хватање строго заштићених врста птица певачица у близини бране језера. Овом приликом, уочена су два мала стабла са постављеним штапићима са лепком и три мртве строго заштићене врсте певачице које су служиле као мамац за хватање ситних птица. На истом месту налазио се и кавез са живим птицама певачицама, на којима су се налазили мамци за хватање птица (штапићи са лепком).

У циљу предузимања хитне интервенције уклањања мамаца, спашавања и збрињавања ухваћених строго заштићених птица и одоговарајућих мера против непознатих починиоца, обавештена је надлежна републичка еколошка инспекција о проналаску замки за илегално хватање строго заштићених врста птица, која је одмах обавестила Полицијску станицу у Бојнику ради хитне интервенције и увиђаја.

Полицијским увиђајем утврђено је да су на Брестовачком језеру, на месту хватања птица нађене:

- замке са штапићима намазаним лепком на једном стаблу дрвета и на њему су се налазиле две мртве птице певачице: један чешљугар (Carduelis carduelis) и једна конопљарка (Carduelis cannabina), које су служиле су за привлачење дивљих птица певачица ради илегалног хватања;

- у кавезу који је служио као мамац за хватање птица певачица налазиле су две живе јединке чешљугара (Carduelis carduelis) и једна јединка конопљарке (Carduelis cannabina) и једна угинула јединка чишка (Carduelis spinus);

- замке са штапићима намазаним лепком налазиле су се и на другом стаблу дрвета на коме је пронађен један мртaв чешљугар (Carduelis carduelis), који је такође служио за привлачење птица певачица из дивљинe ради њиховог илегалног хватања, и

- на спољном зиду чуварске зграде изнад бране Брестовачког језера налазила су се још два кавеза са ухваћеним живим птицама певачицама. У овим кавезима налази се један чешљугар (Carduelis carduelis), два чишка (Carduelis spinus) и једна конопљарка (Carduelis cannabina).

Током увиђаја полиција је одузела све замке, кавезе, живе и мртве птице које су нађене на брани Брестовачког језера и предала републичким еколошким инспекторима у полицијској станици у Бојнику. Птице које нису повређене су пуштене у природу, док ће на основу прикупљеног материјала, полиција покренути истражни поступак.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.