Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Презентација најновијих глобалних смерница и методологија рада у заштити природе

У просторијама Завода за заштиту природе Србије у Београду, у оквиру скупа одржаног 31. јануара 2017. године, представници IUCN-a (Светска унија за заштиту природе, Канцеларија у Београду), порезентовали су стручној јавности у Србији документа у заштити природе која су промовисана на IUCN Светском конгресу заштите природе, одржаном прошле године на Хавајима.

Рад скупа кроз уводна излагања отворили су др Ненад Секулић, начелник Одељења за биодиверзитет Завода за заштиту природе Србије и Борис Ерг, директор Канцеларије у Београду Светске уније за заштиту природе (IUCN).

У циљу представљања стратешких докумената промовисаних на IUCN Светском конгресу заштите природе одржаном 2016. године, одржане су презентације:

IUCN Конгрес 2016: Планета на раскршћу, Борис Ерг, директор Канцеларије IUCN у Београду,

Зелена листа заштићених подручја нови глобални стандард за заштићена подручја, Оливер Аврамоски (IUCN),

Смернице за професионализацију заштићених подручја, Томаш Пезолд (IUCN),

Црвена листа екосистема – нови глобални стандард за процену ризика по екосистеме, Сања Покрајац (IUCN),

Ка природним решењима у управљању природним ресурсима – еколошки приступ ублажавању последица климатских промена, ревитализација шумских предела, Сања Покрајац (IUCN),

Представљање образовне акције и филма „Природа за све“, Александра Никодиновић, (IUCN).

Након презентација, учесници су у оквиру дискусије разговарали о могућностима имплементације најновијих смерница и методологија рада у пракси заштите код нас и даље сарадње са IUCN-ом.

Као основне смернице у даљој сарадњи са IUCN-ом учесници су исказали потребу да приручници за примену нових методологија и смерница у заштити природе буду доступни и на српском језику како би били примењиви у раду што већег броја учесника у заштити природе и организовање обука за њихову примену. Током дискусије истакнута је и потреба умрежавања стручњака за заштиту природе који раде у стручним и научним институцијама на националном и регионалном нивоу.

У раду скупа учествовали су бројни стручњаци у заштити природе из републичког и покрајинског завода за заштиту природе, Природњачког музеја, Биолошког института „Синиша Станковић“, ЈП „Србијашуме“, ЈП „Градско Зеленило Београд “и невладиног сектора.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.