Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Поводом обележавања Светског дана вода

Омогућити приступ свежој пијаћој води и обезбедити основне санитарне услове, за све је глобални задатак и изазов којег су дефинисале УН. То је истовремено и разлог што је Генерална скупштина УН 1992. године донела резолуцију по којој се 22. март сваке године обележава као Светски дан воде.

Основни ресурс за снабдевање становништва и индустрије водом у Србији су подземне воде које у укупном водоснабдевању учествују са преко 90%. Међутим, нису у довољној мери искоришћене и углавном се нерационално троше. У крајевима који оскудевају употребљивим подземним водама све више се користе речне воде, односно вода из вештачких језера – акумулација.

Са аспекта заштите воде као природног ресурса, посебна пажња се у Србији придаје заштити водених токова и обалног подручја, влажних и забарених површина, заслањених терена, природних језера и бара. У оквиру заштите ових природних ресурса, неопходна је и контрола експлоатације минералних сировина, биљног и животињског света. Површинске воде такође имају бројне појаве, пределе и просторе који су заштићени и посебно атрактивни са научног, образовно-васпитног, еколошког, естетског и социо-културног поимања.

У циљу ширења свести јавности о потреби очувања вода и водног природног наслеђа које се у Србији штити у оквиру система заштићених подручја дуже од 50 година, на подручју Споменика природе „Лисина“, 22. марта 2017. године биће организована образовно-промотивна акција на тему: „Вода и свет природе“. Организатори акције су Завод за заштиту природе Србије и Управљач природним добром ЈП „Ресавска пећина“.

Овом приликом деца из школа у окружењу природног добра, имаће прилику да кроз креативне радионице и обиласке заштићеног подручја, уз водиче из Завода и ЈП „Ресавска пећина“, упознају значај водопада као националне хидролошке баштине и биљне и животињске врсте које живе у његовом окружењу управо због одређених особености водопада и вода Споменика природе „Лисине“. Након обиласка, деца ће у сликарској радионици показати како они виде и доживљавају природно добро у чијем окружењу живе и уједно осмишљавати поруке јавности о заштити вода које ће симболично послати пуштањем венца сачињеног од биљака из окружења, уз инструкције ботаничара Завода, низ водопад Лисине.

Споменик природе „Лисине“, који обухвата извор Велико врело и водопад Велики бук у подножју планине Бељанице, заштићен је одлуком Владе Републике Србије из 1955. године, као особена знаменитост фонда геонаслеђа Србије. Велико врело припада малобројној групи снажних некаптираних крашких извора и истиче се као изузетан пример гравитационих врела, док водопад представља јединствену појаву међу акумулативним бигреним водопадима Србије.

Вода и водне појаве (извори и врела, водопади и слапови, понорнице, језера, баре, ритови, мртваје, потајнице, тресаве, хидрографске тачке, водни резервати), представљају трајно наслеђе јер се непрестано обогаћују кружењем у природи, оплемењујући животни простор људи, дајући им смисао постојања и истрајавања, због чега и заштита хидролошког наслеђа представља заједничку бригу свих нас.

Лифлет о водама Србије можете преузети овде

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.