Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Поводом обележавања Дана заштите природе

У циљу обележавања Дана заштите природе, Завод за заштиту природе Србије, ЈП „Србијашуме” и Институт за ботанику и Ботаничка башта „Јевремовац” Биолошког факултета Универзитета у Београду организују скуп поводом указивања на значај очувања природе и одрживог управљања заштићеним подручјима.

Овим поводом, биће одржан скуп у Летњој учионици Ботаничке баште „Јевремовац” (ул. Таковска бр. 43, Београд), у уторак, 11. априла 2017. године, са почетком у 12:00 часова, када ће бити представљена природна добра која репрезентују разноврсност и значај заштићених подручја Србије на националном и међународном нивоу: Резерват биосфере „Голија-Студеница”, као подручје које већ више од десет година испуњава високе критеријуме UNESCO MAB програма за Светску мрежу резервата биосфере, Споменик природе „Церјанска пећина”, као пример диверзитета геонаслеђа наше земље и Споменик природе „Ботаничка башта Јевремовац”, као јединствено природно добро ботаничког карактера у градском простору.

Дан заштите природе (11. април) је дан од националног значаја, установљен Законом о заштити природе 2009. године. Овај дан je установљен да се јавност подсети на значај очувања природе Србије. За датум је одабран баш 11. април зато што је тог дана, тачније 11. априла 1949. године, први пут установљен статус једног подручја као заштићеног природног добра - Споменикa природе „Велика и Мала Рипаљка“ у општини Сокобања.

Србија представља један од 158 центара светског биодиверзитета. На простору који заузима, од свега 0,82% европског континента, живи 18,6% васкуларне европске флоре, док у фауни кичмењак предњаче птице, са заступљеношћу од 66% врста европске орнитофауне. Присуство великог броја различитих типова станишта, од барских и мочварних, преко преосталих степа, пешчара и континенталних слатина, до очуваних шумских заједница прашумског карактера у кањонима и клисурама дивљих река и планинских и високопланинских области, омогућили су присуство разноврсног биљног и животињског света. Управо ова разноврсност омогућила је да по природним карактеристикама Србија буде Европа у малом са екосистемима од субмедитеранског до субарктичког типа.

Најочуванији и најзначајнији делови природне баштине проглашени су за заштићена подручја и тренутно их има 463 и чине 6,54% територије Србије.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.