Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Поводом обележавања 69 година рада Завода за заштиту природе Србије

Завод за заштиту природе Србије обележава 69 година рада у петак 28. априла 2017. године, са почетком у 12:00 часова у просторијама седишта у Београду (др Ивана Рибара 91, Нови Београд).

На Дан Завода, након више од 30 година, биће представљене активности на изради предлога за заштиту новог националног парка у Србији - „Кучај-Бељаница“.

Последње проглашено подручје за национални парк била је Шар планина, крајем прошлог века, давне 1986. године. Простор „Кучај-Бељаница“ предлог је за нови национални парк и налази се у источној Србији.

Простор „Кучај Бељаница“ одликује се очуваним и нетакнутима природним вредностима и шумским екосистемима у којима су доминатне букове шуме а читав предео је уједно и богат водним ресурсима.

Овом приликом Завод за заштиту природе Србије представиће даље стратешке активности и смернице у заштити природе.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.