Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Први национални симпозијум o дивљим врстама под контролом сакупљања и промета, поводом Дана биодиверзитета

Поводом обележавања Међународног дана биодиверзитета у понедељак 22. маја 2017. године, биће одржан Први национални симпозијум са међународним учешћем „Дивље биљне и животињске врсте под контролом сакупљања и промета: стање и перспективе”, у просторијама Завода, др Ивана Рибара 91, Нови Београд, у организацији Завода за заштиту природе Србије и Факултета за примењену екологију „Футура” Универзитета Сингидунум.

Полазећи од чињенице да је сакупљање врста из природе делатност која је раније представљала део традиционалног живота, данас прерасла у привредну делатност са великим извозним капацитетима, Симпозијум се организује у циљу доприноса развоју система заштите природе који ће омогућити рационално и мудро коришћење ових природних ресурса у складу са потребама њиховог очувања за будуће генерације.

Рад Симпозијума отвориће др Стана Божовић, државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине, а уводне речи у тему скупа одржаће мр Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије и проф. др Јордан Алексић, декан Факултета за примењену екологију „Футура” Универзитета „Сингидунум”.

Како предупредити прекомерно и неконтролисано сакупљање и коришћење лековитог биља, печурака, шумских плодова, као и неких животињских врста које имају велики значај и употребну вредност у прехрамбеној индустрији, медицини и фармацији, биће предмет дијалога у оквиру три пленарне сесије: сакупљачка пољопривреда, генетско-репродуктивно предузетништво и економија природних ресурса.

Учесници скупа су представници привредног сектора који се баве сакупљањем, прерадом и прометом врста из природе, ресорног министарства и стручних и научних установа, како би кроз отворен дијалог утицали на унапређење основних механизама за одрживо коришћење ових врста, као што су:

- примена Уредбе о сакупљању и промету биљних и животињских врста под контролом промета како би се сачувале од прекомерног брања и сакупљања (пример врста за које постоји превелика потражња из природе су тартуфи, боровница и др.),

- увођење појединих врста које су заштићене и строго заштићене врсте у плантажно гајање (као што је нпр. за врсте бели слез и линцура),

- програм примене законске процедуре за правилно сакупљање и промет дивљих биљних и животињских врста из природе.

У Србији је Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС”, бр. 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008, 9/2009 и 69/2011), која садржи и спискове врста, укупно заштићено 97 врста биљака, гљива и животиња.

У оквиру Симпозијума поједини представници фирми које се баве прерадом и прометом врста из природе, имаће излагачке пунктове својих производа.

Агенду Симпозијума можете преузети овде

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.