Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Одржан Први национални симпозијум о дивљим биљним и животињским врстама под контролом сакупљања и промета

У просторијама Завода за заштиту природе Србије, на Дан биодиверзитета, 22. маја 2017. године, одржан је Први национални симпозијум са међународним учешћем „Дивље биљне и животињске врсте под контролом сакупљања и промета: стање и перспективе“, у организацији Факултета за примењену екологију „Футура” Универзитета Сингидунум и Завода.

Симпозијум је организован у циљу доприноса развоју система заштите природе који ће омогућити рационално и мудро коришћење ових природних ресурса у складу са потребама њиховог очувања за будуће генерације. У раду Симпозијума учествовали су представници привредног сектора који се баве сакупљањем, прерадом и прометом врста из природе, ресорног министарства и стручних и научних установа, како би кроз отворен дијалог утицали на унапређење основних механизама за одрживо коришћење ових врста.

Рад Симпозијума отворио је мр Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије, наглашавајући да је „сакупљање врста из природе као делатност која је раније представљала део традиционалног живота, данас прерасла у привредну делатност са великим извозним капацитетима и да је повећана потражња ових природних ресурса условила неопходност система заштите аутохтоних врста у природи које су од комерцијалног значаја за човека и то на начин да оне буду рационално коришћене у мери која неће довести у питање стање популација врста у природи и онемогућити коришћење ових врста од стране будућих генерација.“ Овим поводом, директор Драгишић је поручио учесницима Симпозијума да заједно, поводом обележавања Светског дана биодиверзитета, као носиоци одрживог коришћења природних реусрса, заснованом на начелима заштите кроз рад симпозијума представе пример јавности о одговорном и рационалном односу према природним ресурсима у области сакупљања, коришћења и промета дивљих биљних и животињских врста.

Уводну реч у тему Симпозијума одржао је проф. др Јордан Алексић, декан Факултета за примењену екологију „Футура” Универзитета Сингидунум, указујући на значај установљења зелене економије као гаранта одрживог развоја.

Како предупредити прекомерно и неконтролисано сакупљање и коришћење лековитог биља, печурака, шумских плодова, као и неких животињских врста које имају велики значај и употребну вредност у прехрамбеној индустрији, медицини и фармацији, био је тематски оквир рада у три пленарне сесије: сакупљачка пољопривреда, генетско-репродуктивно предузетништво и економија природних ресурса.

Прву сесију на тему „Сакупљачка пољопривреда“, модерирала је Берислава Илић, стручни сарадник Завода за заштиту природе Србије, док су уводна излагања у тематску расправу имали стручњаци Завода др Растко Ајтић и мр Верица Стојановић. У оквиру прве сесије учесници су давали сугестије везане за примену Уредбе о сакупљању и промету биљних и животињских врста под контролом промета како би се сачувале од прекомерног брања и сакупљања, као и контролу извоза ових врста.

Другу сесију на тему „Генетско-репродуктивно предузетништво“, модерирао је мр Радомир Мандић, докорант Факултета за примењену екологију „Футура” Универзитета Сингидунум. Увод у тематску дискусију одржала је др Слађана Шкобић, стручни сарадник Завода кроз презентацију на тему „Гајење лековитог, ароматичног и зачинског биља“. У вођењу дискусије учествовао је и г-дин Мирко Олуски, директор предузећа „MACVAL TEA“, које у производњи лековитог биља и финалних производа заузима једно од водећих места на тржишту Србије. У оквиру ове сесије највише се говорило о могућностима и стандардима увођења појединих лековитих врста у плантажно гајење и вођења фарми пужева, корњача и пијавица.

Трећу сесију „Економија природних резурса“, отворио је проф. др Јордан Алексић, декан Факултета за примењену екологију „Футура” Универзитета Сингидунум, уводним излагањем на тему „Зелена математика: кишобран у футроли“. У вођењу дискусије о могућностима економске добити уз рационално коришћење ресусра и пласирања на тршиште полупроизвода и финалних производа лековитог биља и пужева, учестововао је и проф. др Златко Драгосављевић са Факултета „Футура“.

На основу вођених дебата у којима су значајно учешће имали представници највећих националних фирми које се баве прерадом и прометом гајених и сакупљених лековитих и ароматичник врста („Адонис“ д.о.о., „Херба“ д.о.о. и „Биље Борча“ д.о.о.), као основна смерница за унапређење рада препозната је потреба даљег заједничког рада представника привреде, стручних и надлежних институција у примени законске процедуре за правилно сакупљање и промет дивљих биљних и животињских врста из природе.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.