Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Јавна расправа и јавни увид о нацрту Уредбе и Студије заштите о проглашењу ПИО,,Власина“

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), Министарство пољопривреде и заштите животне средине покренуло је јавни увид о нацрту уредбе и студији заштите о проглашењу Предела изузетних одлика „Власина”.

Јавна расправа и јавна презентација о нацрту Уредбе и Студије заштите о проглашењу ПИО,,Власина“ одржана је 22. маја 2017. године у скупштинској сали општине Сурдулица са почетком од 12 часова.

Јавну расправу водила је комисија Министарства пољопривреде и заштите животне средине у саставу: Слободан Ердељан, помоћник министра, Александра Дошлић, Душан Огњановић и Малиша Младеновић. Студију заштите ПИО „Власина“, природне и створене одлике, као и мере заштите и очувања заштићеног подручја, презентовала је Драгана Недељковић, координатор израде Студије.

Извештај о извршеном јавном увиду биће објављен на интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.

Јавни увид о Нацрту уредбе и Студији заштите о проглашењу предела изузетних одлика „Власина” одржава се у трајању од 20 дана, и то у периоду од 17. маја до 6. јуна 2017. године. Нацрт уредбе о проглашењу Предела изузетних одлика „Власина” и студија заштите са картографском документацијом које је на основу овлашћења из чл 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у просторијама Завода за заштиту природе, Нови Београд, др Ивана Рибара 91 и Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, Омладинских бригада 1, соба 657.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 6. јуном 2017. године, доставити у писаној форми примедбе на е-mail адресe lidija.stevanovic@eko.minpolj.gov.rs и aleksandra.doslic@eko.minpolj.gov.rs или поштом са назнаком „НАЦРТ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВЛАСИНА” - ЈАВНА РАСПРАВА, на адресу Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.

Подручје Предео изузетних одлика „Власина”, које се предлаже за заштиту, налази се у југоисточној Србији највећим делом на територији општине Сурдулица а незнатним на територији општине Црна Трава. Власинска висораван представља јединствени комплекс водених, мочварних, тресавских и шумских станишта.

Центар је екосистемског, специјског и генетског диверзитета. На основу природних вредности изнетих у Студији заштите, а према Закону о заштити природе и Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја проистиче да Власина одговара природном добру I (прве) категорије, односно заштићеном подручју изузетног значаја.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.