Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Јавна расправа и јавни увид о предлогу Уредбе и Студији заштите о проглашењу Парка природе „Златибор“

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), Министарство пољопривреде и заштите животне средине спровело је Јавни увид и Јавну расправу о предлогу Уредбе и Студији заштите о проглашењу Парка природе „Златибор“.

Јавни увид о предлогу Уредбе о проглашењу и Студији заштите о заштити Парка природе „Златибор“, одржан је у трајању од 20 дана, од 10. маја до 29. маја 2017. године. Предлог Уредбе о проглашењу Парка природе „Златибор” и студија заштите са картографском документацијом, које је на основу овлашћења из чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, били су изложени на јавни увид сваког радног дана од 9:00 до 14:00 часова у просторијама Завода за заштиту природе Србије и Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Физичка и правна лица имала су могућност да у току трајања јавног увида, закључно са 29.05.2017. године, доставе у писаној форми своје примедбе и сугестије.

Јавна расправа и јавна презентација о нацрту Уредбе и Студије заштите о проглашењу ПП ,,Златибор“, одржана је 01.06.2017. године у скупштинској сали општине Ужице са почетком од 10 часова.

Јавну расправу водила је Комисија Министарства пољопривреде и заштите животне средине у саставу: Слободан Ердељан, помоћник министра, Александра Дошлић и Славица Стојановић и као представник Завода др Драгана Остојић. Студију заштите ПП „Златибор“, природне и створене одлике, као и мере заштите и очувања заштићеног подручја, презентовала је Драгана Петраш, координатор израде Студије.

Истог дана, заказана Јавна расправа у сали општине Чајетина, која је почела у 14:00 часова прекинута је услед гласног негодовања грађана на предлог о формирању Парка природе „Златибор“. Поред представљања Предлога Уредбе и Студије заштите ПП „Златибор“, у оквиру Јавне расправе планирано је да се представе измене у документу које су усклађене са примедбама које су стручне службе општине Чајетина изнеле у петак 27. маја 2017. године у просторијама Министарства, на састанку са представницима Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије, поводом могућег успостављања ПП „Златибор“. На састанку се разговарало о изналажењу најбољег решења у погледу смањења степена заштите у грађевинским зонама на територији општине Чајетина, које су дефинисане важећим планским документима.

Подручје ПП „Златибор” налази се у југозападној Србији на територији општина Чајетина, Ужице, Нова Варош и Прибој. Укупна површина ПП износи 41.923,26 ha. На подручју ПП „Златибор” утврђени су режими заштите I, II и III степена. Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја ПП „Златибор” се сврстава у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја. Услед присуства биљних и животињских врста од националног и међународног значаја, као заштите приоритетних типова станишта, подручје Златибора је Уредбом о еколошкој мрежи уврштено у еколошки значајно подручје Републике Србије под редним бр. 62 – „Златиобор”, односно индентификовано је Emerald подручје (RS0000034), међународно значајно подручје за биљке (IPA) и одабрано подручје за дневне лептире (PBA 30).

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.