Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Бачко-Подунавље проглашено за други Резерват биосфере у Србији

Одлуком Међународног координационог савета UNESCO програма „Човек и биосфера“, на састанку одржаном 14. јуна 2017. године у Паризу, „Бачко Подунавље“ је уписано на Светску листу резервата биосфере. Овом одлуком, након 16 година, односно од 2001. године када је проглашен простор „Голија-Студеница“ за светски резерват биосфере, Србија је добила друго подручје које се налази на UNESCO светској мапи природних добара у статусу резервата биосфере.

Резерват биосфере „Бачко-Подунавље“ се овом одлуком придружио светској мрежи коју чине 669 резервата биосфере признатих од стране UNESCO-а, осмишљених са циљем очувања природног богатства од изузетног значаја и промовисања одрживог развоја локалних заједница на тим подручјима.

Резерват биосфере „Бачко-Подунавље“ налази се на северозападу Србије у Војводини и део је Европског Амазона, који представља једну од најочуванијих ритско-мочварних целина на читавом току Дунава. Овај јединствени речни предео је подручје изузетне биолошке разноврсности и ретких природних станишта као што су простране плавне шуме, аде, рукавци и пешчане речне обале.

У оквиру Резервата биосфере „Бачко Подунавље“, који се простире на подручју од 176.653 хектара на територији општина Сомбор, Апатин, Оџаци, Бач и Бачка Паланка, налазе се четири заштићена подручја, међу којима се издвајају Специјални резерват природе „Горње Подунавље“ и „Карађорђево“.

Простор „Бачко-Подунавље“ се такође одликује веома богатом културном баштином која је доказ сусретања бројних народа и култура на овом простору.

Уписом на листу резервата биосфере подручја „Бачко-Подунавље“, учињен је корак ка успостваљању прекограничног резервата биосфере „Мура-Драва-Дунав“, првог заштићеног подручја у свету које се простире у пет земаља: Србији, Хрватској, Мађарској, Словенији и Аустрији. За резерват биосфере прво је проглашено подручје које се налази на простору Мађарске и Хрватске 2012. године, док је Словенија поднела своју номинацију почетком ове године, а Аустрија је најавила да ће своју номинацију поднети ускоро.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.