Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

TAIEX Програм експертске обуке за успостављање европске еколошке мреже Natura 2000

Стручњаци за област заштите природе учествовали су на радионици и обуци за успостављање европске еколошке мреже Natura 2000, одржаном у периоду од 17. до 21. јула 2017. године у просторијама Министарства заштите животне средине. Обука је организована у оквиру програма Европске комисије преко TAIEX инструмента (TAIEX Експертска мисија за успостављање Natura 2000).Циљ ове експертске мисије је да се обезбеде стручни савети и обука у развоју и примени метода за мапирање станишта и истраживање појединачних група организама (за биљке, рибе и сисаре) како би се успоставила функционална еколошка мрежа Natura 2000 у Србији. У оквиру програма дати су и савети за изграђивање капацитета у вези обезбеђивања података везаних за европску Директиву о стаништима. Основне теме радионице су се односиле на потребну транспозицију и имплементацију ЕУ директива о стаништима и птицама у национално законодавство, на објашњење структуре и улоге стандардног обрасца (Standard Data Form - SDF), на организацију прикупљања података и израду теренских образаца, на анализу и коришћење података и GAP анализу, на основне информације о биогеографским семинарима, на израду и намену приручника за инвентаризацију и праћење стања биолошке разноврсности, на поступке и процедуре у случају дерогација (изузећа) са појединих додатака Директиве о стаништима и укључивање (амандмани) појединих типова станишта и/или врста на додатке ове Директиве, на дефинисање граница Natura 2000 подручја итд.

Обука је реализована у форми предавања, дискусија и теренског рада који је реализован у Пределу изузетних одлика „Велико Ратно острво“ у Београду.

У оквиру радионице представници Министарства и Завода су представили досадашње и планиране активности у оквиру ЕУ интеграција у Републици Србији на пољу заштите природе и на успостављању еколошке мреже Natura 2000 у Србији.

Обуку су реализовали експерти из Словеније и Хрватске: г-дин П. Скоберне (Министарство животне средине и просторног планирања, Словенија), г-дин А. Дуплић (Универзитет у Карловцу, Одељење ловства и заштите природе, Хрватска) и г-ђа В. Посавић-Вукелић (Хрватска агенција за животну средину и природу). У току радионице представљено је искуство Словеније и Хрватске у области осмишљавања организације управљања подацима за успостављање мреже Natura 2000 подручја у формату који је подесан за примену, посебно за сегмент успостављања мониторинг система, односно праћења стања циљних типова станишта и врста.

У програму обуке учествовали су представници Биолошког факултета, Шумарског факултета и Института за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду, Природњачког музеја у Београду, Министарства заштите животне средине, Покрајинског завода за заштиту природе и Завода за заштиту природе Србије: др Ненад Секулић, др Саша Бранковић, др Ивана Јелић, мр Верица Стојановић, Владан Бједов, Мила Ристић и Драгана Недељковић.

Програм TAIEX обуке можете преузети овде

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.